Stichting ANGOB

 

NIEUWE ACTIE TEGEN VERKEERSONGEVALLEN DOOR ALCOHOL:

WIE IS (DE) BOB VANAVOND ?

Op 14 december startte de nieuwe landelijke campagne tegen alcohol in het verkeer. De campagne is gemodelleerd naar de Bob-campagne die in België al ruim vijf jaar een succes is. De bedoeling is dat bij het uitgaan iemand de rol op zich neemt van Bob, de Bewust Onbeschonken Bestuurder. Hij drinkt niet, en brengt daardoor zijn vrienden aan het eind van de avond weer veilig thuis.

De nieuwe campagne kan gezien worden als een variant op vroegere campagnes als “Jij rijdt ? Oké”  en  “Jij rijdt ? It’s a deal” . Die hadden eveneens tot doel om mensen ertoe te bewegen aan het begin van een avondje stappen, afspraken te maken over wie zou rijden aan het eind van de avond en dus geen alcohol zou drinken. De campagnes van het bekende glas met bier en het glas met limonade die elkaar aanstoten. Net als die eerdere campagnes, doet ook de nieuwe campagne een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de uitgaanders.

In België heeft men bijna zes jaar geleden de “jij rijdt ?”-campagnes een persoonlijker gezicht gegeven door de invoering van Bob. Dat is een succes gebleken. Degene die zich aan het begin van het avondje uit als de Bob bij de barkeeper meldt, krijgt een sleutelhanger die aantoont dat hij Bob is. Als er een rondje wordt gegeven, behoeft hij alleen maar zijn sleutelhanger te laten zien. Hij is de toffe gozer die nuchter blijft, en straks zijn aangeschoten vrienden naar huis rijdt.

In België is het percentage automobilisten dat met een slok op achter het stuur zit, de afgelopen jaren gedaald. Ook het aantal alcoholongevallen is gedaald. Natuurlijk is dat niet alleen aan Bob te danken. Het toegenomen aantal politiecontroles, en de verzwaring van de straffen voor het rijden onder de invloed, zullen ook hun aandeel bijgedragen hebben aan de vermindering van het alcomobilisme.

In Zeeuws-Vlaanderen heeft het ROV Zeeland vorig jaar al proefgedraaid met een Bob-campagne. Ook daar was de actie een succes. Binnen een paar maanden kende 70 procent van de ondervraagden de campagne.

Radio- en televisiespotjes, reclameborden langs de weg en advertenties in bladen worden ingezet om de nieuwe campagne bekend te maken bij het publiek. De kosten van dat alles bedragen 5 miljoen gulden.