Stichting ANGOB

 

Brutale reclame van Nederlandse brouwers via de Bob-campagne
BIER GEKOPPELD AAN VERKEERSVEILIGHEID

De Nederlandse Bob-campagne staat dit jaar in het teken van het bier. De campagne legt daarmee een directe koppeling tussen bier en verkeersveiligheid. Dat kan tot misverstanden leiden. De campagne is in onze ogen daarom dit jaar tot een onverantwoord niveau afgedaald.

In 1995 startte in België de eerste Bob-campagne. Het autorijdend publiek dat een avondje uitging, werd uitgenodigd van te voren een Bob te kiezen, een Bewust Onbeschonken Bestuurder. Iemand dus die door geen alcohol te drinken, zijn passagiers na afloop van het avondje weer veilig thuis zou brengen. De campagne was van het begin af aan een succes. In 2001 ging de eerste Bob-campagne in Nederland van start. Die legde de autorijdende "stappers" de vraag voor "Bob jij of bob ik ?".

De Bob-campagnes zijn een samenwerkingsproduct van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, verkeersveiligheidsorganisatie 3VO , Horeca Nederland, de samenwerkende bierbrouwerijen en de samenwerkende producenten en importeurs van wijn en sterke drank. Doel is om het combineren van alcoholgebruik en deelname aan het verkeer tegen te gaan.

De campagne is daarmee een samenwerkingsverband tussen bevorderaars van verkeersveiligheid en belanghebbenden bij alcoholverkoop. Gezien de totaal verschillende invalshoeken van die twee groepen, was het op voorhand te voorspellen dat het een keer mis zou gaan. En ons inziens is het dit jaar mis gegaan.

De Nederlandse bierbrouwerijen leggen deze zomer een bierstempel op de Bob-campagne. Vanaf de start van de zomercampagne op 16 juni, hebben zij aan horeca-gelegenheden speciale Bob-viltjes geleverd als bierviltjes. Die viltjes sporen op een ludiek genoemde manier de bezoekers aan om Bob-bewust te zijn. In totaal worden hiervoor ruim 5 miljoen viltjes ingezet.

Op de viltjes staan vragen als: "Bestel ik een bier, of ben ik vanavond de Bob?", of suggesties als: "Als je het heel lief vraagt, ben ik vanavond jouw Bob". Het Centraal Brouwerij Kantoor noemt als bijzonder en positief punt van de nieuwe campagne, dat de viltjes de consument precies op het juiste moment met de keuze tussen bier of alcoholvrij confronteren. Daar valt wel wat op af te dingen.

De consument wordt op het allerlaatste moment dat hij zijn voornemens nog kan veranderen, met het bestaan van de Bob geconfronteerd. Dat kan leiden tot discussies in de groep wie er de Bob moet zijn. Als niemand het wil, en die kans is in de entourage van het horecabedrijf niet denkbeeldig, kan het zijn dat iedereen gaat drinken. Met de bekende kwalijke gevolgen.

De beslissing over de Bob zou meteen bij het maken van de afspraak om een avondje te gaan stappen genomen moeten worden. Thuis is het gemakkelijker om je als Bob beschikbaar te stellen dan in de kroeg. En als er dan geen Bob gevonden kan worden, is de discussie over alternatief vervoer ook gemakkelijker.

De borden langs de verkeerswegen die geplaatst zijn in het kader van de nieuwe Bob-campagne, zijn ons inziens slecht gecamoefleerde, brutale bierreclames. Daar staat namelijk te lezen : "Barbecue, biertje, Bob / Daar kun je mee thuiskomen". Gebruik wordt dus gemaakt van dezelfde formule als "Gordels vast / Daar kun je mee thuiskomen" of "Bob / Daar kun je mee thuiskomen".

Die eerdere slagzinnen noemen één specifieke maatregel die de automobilist zou moeten nemen om veilig(er) thuis te komen. De nieuwe slagzin noemt drie, gelijkwaardig nevengeschikte zaken. De kans is dus groot dat slechte lezers er één tussenuit zullen pikken, waarmee zij thuis willen komen. En dat kan dus het biertje zijn !

De bedoeling van de slagzin wordt aan de fantasie van de lezer overgelaten. Die zou hem ongeveer moeten interpreteren als: wanneer je op een barbecue-avondje bij vrienden bier wilt drinken, moet je ervoor zorgen dat je chauffeur niet drinkt. Uit de psychologie is bekend dat mensen vaak niet horen wat er gezegd wordt, maar wat zij graag willen horen. Evenzo bij het lezen. Dus zal een zin als "Barbecue, biertje, Bob" op heel veel verschillende manieren opgevat worden. Waarbij die dat je met een biertje (één biertje?) goed kunt thuiskomen.

De impliciete suggestie van de slagzin dat bier en barbecue bij elkaar genoten behoren te worden, is natuurlijk pure reclame voor bier. Het CBK maakt dus misbruik van de Bob-campagne om zijn eigen product te promoten. Het verbaast ons dat de producenten en importeurs van wijn en sterke drank, zich bij die discriminatie hebben neergelegd. Ook van de Horeca hadden wij meer onderscheidend vermogen verwacht.

Al met al lijdt de Bob-campagne met de gang van zaken gezichtsverlies en verlies van betrouwbaarheid. En dat is slecht voor de verkeersveiligheid.

Dingeman Korf