Stichting ANGOB

 

FIETSONGEVALLEN DOOR ALCOHOL TOEGENOMEN

Volgens cijfers van de SWOV is het aantal dodelijke fietsongevallen de afgelopen tien jaar gedaald. Het totale aantal fietsongevallen is daarentegen toegenomen. Bij de letselongevallen is het alcoholaandeel gestegen.

Meer dan de helft van de ernstig gewonden in het verkeer is fietser. De afgelopen tien jaar is hun aantal met ruim een kwart toegenomen. Ongeveer 85 procent van die gewonden is slachtoffer van een ongeval waarbij geen motorvoertuig is betrokken. Een groot deel van de laatste groep bestaat uit enkelvoudige ongelukken, waarbij helemaal geen aanrijding met een andere weggebruiker heeft plaatsgevonden.

Van de fietsongevallen waarbij wel een aanrijding heeft plaatsgevonden, betreft ruim de helft een botsing met een andere fietser of bromfietser. Bij ruim 40 procent van de aanrijdingen van fietsers is een motorvoertuig betrokken

Aanrijdingen met een motorvoertuig hebben direct veel ernstiger gevolgen. Van de fietsongevallen met dodelijke afloop, was slechts bij 2 procent een botsing met een brom- of snorfiets de oorzaak. Botsing met een vrachtauto of autobus veroorzaakte in 22% van de gevallen de dood van de fietser. Driekwart van de fietsongevallen met dodelijke afloop betrof botsing met een personenauto of bestelwagen. In 2010 bedroeg het totale aantal omgekomen fietsers 162. Dat is ongeveer een kwart minder dan in 2000.

Fietsongevallen met verwondingen leidden in 2009 tot bijna 50.000 behandelingen op SEH-afdelingen (Spoedeisende Eerste Hulp) van ziekenhuizen. Het grootste deel van hen kon na behandeling naar huis. In zo'n 6500 gevallen was het letsel zo ernstig dat opname en behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk bleek.
Van de 6500 ernstig gewonden bleek ongeveer 5 procent alcohol gedronken te hebben. Vooral in de weekendnachten rijden steeds meer fietsers met een slok op. Botsing met een boom, een andere fietser, een gebouw of het wegdek, leidt dan vaak tot verwondingen.

Zo was in 1993 van de weekendongevallen waarbij geen motorvoertuig betrokken was, in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 24 jaar, bij een kwart van de gevallen sprake van alcoholgebruik. In 2008 was in deze leeftijdsgroep 58 procent van de ongevallen (mede) aan alcoholgebruik te wijten. In de leeftijdsgroep van 25 tot en met 59 jaar was in 1993 in 21 procent van de gevallen sprake van alcoholgebruik en in 2008 in 44 procent van de gevallen.
De vraag is nu : zijn de fietsers meer gaan drinken, of kiezen steeds meer drinkers ervoor om per fiets te gaan stappen?
Zoals wij vier maanden geleden reeds meldden, heeft de SWOV de overheid opgeroepen om het fietsen onder invloed van alcohol harder aan te pakken.

Dingeman Korf