Stichting ANGOB

 

TOENEMEND GEVAAR IN VERKEER DOOR DRONKEN FIETSERS

Tegen autorijden met een slok op, zijn jarenlang campagnes gevoerd. Ook heeft handhaving van de wet op dit punt, meer prioriteit gekregen bij de politie. Het resultaat is dat vooral veel jongeren de fiets pakken als zij gaan stappen. Daardoor is het probleem echter alleen maar verschoven.

De afgelopen tien jaar valt in de weekendnachten een forse toename te constateren van fietsen onder de invloed van alcohol. Het zijn vooral de jongere leeftijdsklassen die zich hieraan schuldig maken. De afdelingen Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van de ziekenhuizen zien in die nachten een toename van gewonde fietsers met alcohol in hun bloed.

In de leeftijdsklasse van 19 - 25 jaar nam het alcoholaandeel bij de fietsongevallen in de weekendnachten, sinds 1993 toe van 25 procent naar 58 procent. Ook in de leeftijdsklasse er boven steeg het alcoholaandeel, van 21 procent naar 44 procent. Dat staat in schril contrast met het alcoholaandeel in het woon-werkverkeer, dat is bijna nul.

Dronken fietsers zijn een gevaar in het verkeer. In de eerste plaats voor zichzelf, doordat zij tegen een boom rijden, vallen over een stoeprand of het water in fietsen. Maar ook voor hun medefietsers. Verreweg de meeste fietsongevallen zijn enkelvoudige ongevallen of botsingen met medefietsers. Botsingen met motorvoertuigen komen veel minder voor. Wel zijn daarbij de verwondingen meestal ernstiger.

De campagnes tegen het rijden onder de invloed, hebben blijkbaar geen effect gehad op fietsers. Beschouwen fietsers zich niet als verkeer, of zijn de campagnes gewoon veel te expliciet op automobilisten gericht geweest ?
In ieder geval is wel duidelijk dat VVN en politie hier iets aan moeten gaan doen, zowel op het punt van voorlichting als op het punt van handhaving.