Stichting ANGOB

 

Alcoholslot is zegen voor de verkeersveiligheid
OPSCHORTING BERECHTING DRANKRIJDERS

Begin december verscheen in de kranten het bericht dat het Openbaar Ministerie voorlopig geen strafzaken zou behandelen tegen drankrijders die in aanmerking komen voor een verplicht alcoholslot. Het alcoholslot wordt als bestuurlijke maatregel opgelegd aan alle automobilisten die betrapt worden met een bloedalcoholgehalte tussen 1,3 en 1,8 promille.

De verplichting een alcoholslot aan te (laten) brengen, is een door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen automatisch opgelegde straf op grond van het gemeten alcoholpromillage. Het slot is een startonderbreker die geactiveerd wordt door de meting van alcohol in de adem van de bestuurder. Het slot blijft minimaal twee jaar gehandhaafd. Wie weigert, of tussentijds afhaakt, is zijn rijbewijs vijf jaar kwijt.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan redenen hebben om uitsluitend opleggen van een alcoholslot, in bepaalde gevallen een te geringe straf te vinden voor de drankrijder. Het OM vordert dan tot nu toe strafvervolging tegen de betreffende alcomobilist. Die moet dan voor de rechter verschijnen en kan een boete of zelfs gevangenisstraf opgelegd krijgen.
Hetzelfde misdrijf tweemaal bestraffen met verschillende sancties door verschillende overheidsinstanties, lijkt strijdig te zijn met het aloude principe dat iemand niet tweemaal veroordeeld mag worden voor hetzelfde misdrijf. Bij een tweede veroordeling (bijv. in hoger beroep) moet de eerste veroordeling komen te vervallen.

Het Openbaar Ministerie heeft de Hoge Raad gevraagd om zich hierover uit te spreken. Is het opleggen van een alcoholslot naast een strafrechtelijke sanctie, mogelijk in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De
uitspraak van de Hoge Raad wordt in maart of april verwacht.

Tot die tijd verzoeken de officieren van justitie de rechters om strafzaken tegen automobilisten die zowel voor strafvervolging als voor een alcoholslot in aanmerking komen, niet inhoudelijk in behandeling te nemen, in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad.

Jaarlijks moeten enkele duizenden drankrijders het alcoholslot in hun auto laten inbouwen. Dat kost hun meer dan tweeduizend euro. Plus nog eens de kosten van de verplichte heropvoedingscursus (de EMA).
Een promillage van 1,3 bereikt iemand niet "per ongeluk", niet door één of twee glaasjes van welke drank dan ook. Afhankelijk van je lichaamsgewicht en je drinktempo zijn daarvoor zes tot acht glazen drank nodig. Iemand die zoveel drinkt voordat hij achter het stuur kruipt, geeft er blijk van lak te hebben aan de veiligheid van zijn mede-weggebruikers. Zo iemand moet uit het verkeer geweerd worden. Het alcoholslot is daarvoor een prima middel.

Dingeman Korf