Stichting ANGOB

 

DEFINITIEF GEEN DRANK IN NEDERLANDSE POMPSTATIONS

De branchevereniging van pompstationhouders Beta stopt met juridische procedures om bier en wijn toegelaten te krijgen in pompshops. De belangenorganisatie ziet er geen heil in om de zaak aanhangig te maken bij de Europese rechter.

In 2011 was een aantal pompstationhouders onder aanvoering van toenmalig Betavoorzitter en pompstationhouder Ewout Klok uit Hoogeveen, een protest gestart tegen het verbod om bier in de winkeltjes van benzinestations verkopen. Zij zetten demonstratief blikjes bier in hun schappen. Zij werden geverbaliseerd en kwamen voor de rechtbank. Juli 2013 oordeelde de rechtbank te Assen dat het verbod uit het jaar 2000 rechtsgeldig was. Direct na de zitting verklaarde Klok al dat hij in hoger beroep zou gaan en "zelfs tot aan het Europese Hof wilde doorprocederen". Wij berichtten daarover in september 2013 in dit blad.

Hoger beroep bij de Raad van State leverde echter niets op. Toen stond alleen de gang naar de Europese rechter nog ter beschikking. Beta meende dat het feit dat in Duitsland en België wèl bier en wijn in een pompshop verkocht mogen worden, bij de Europese rechter wel eens meer gewicht in de schaal zouden werpen dan bij de Nederlandse rechter. Wij brachten daar destijds al tegenin dat in de Skandinavische landen eenzelfde verbod geldt als in Nederland.

Nu verklaart Beta op 15 april 2015 dat zij afziet van een gang naar de Europese rechter, na raadpleging van juridische specialisten. De Nederlandse pompstations blijven dus verschoond van de verkoop van producten die de verkeersveiligheid in gevaar kunnen brengen.

Een tegenslag voor de bierbrouwers. Inmiddels proberen zij via kamerlid Vriengs voor hun product toegang te krijgen tot de gehele middenstand. Daarbij worden met name kledingzaken, boekwinkels en dergelijke genoemd.