Stichting ANGOB

 

Verkeer

Definitief geen drankverkoop in Nederlandse pompstations (mei 2015)
De branchevereniging van pompstationhouders stopt met juridische procedures om bier en wijn toegelaten te krijgen in pompshops. De belangenorganisatie ziet er geen heil in om de zaak aanhangig te maken bij de Europese rechter. 
 » lees verder »

Dronken fietsen beangstigend gewoon (januari 2015)
Negen van de tien nachtelijke fietsers in de steden verkeren onder de invloed van alcohol. Twee van de drie overschrijden zelfs de wettelijke grens van 0,5 promille.  
 » lees verder »

Alcoholslot is zegen voor verkeersveiligheid (januari 2015)
Om juridische redenen is het opleggen van het alcoholslot aan recidiverende drankrijders opgeschort. Voor de verkeersveiligheid is het slot echter een zegen. Alleen de zware gevallen krijgen het opgelegd. Een alcoholpromillage van 1,3 wordt pas bereikt na het consumeren van zes tot acht glazen drank. Wie zoveel drinkt vóór het rijden, moet uit het verkeer geweerd. 
 » lees verder »

Beslissing Raad van State: alcoholslot ook voor beroepschauffeurs (november 2013)
Het hoogste rechtscollege van ons land heeft geoordeeld dat het opleggen van een alcoholslot geen onevenredig zware straf is voor beroepschauffeurs. Citaat : "Expliciet is van belang geacht dat van beroepschauffeurs een bijzonder verantwoordelijkheidsgevoel mag worden verwacht".  
 » lees verder »

Drank blijft taboe bij benzinepomp (september 2013)
Ook in hoger beroep heeft de rechtbank geoordeeld dat het verbod op alcoholverkoop bij pompstations rechtmatig is. De argumenten er tegen die de Vereniging van Pompstationhouders aanvoert, zijn onvoldoende.  
 » lees verder »

Toenemend gevaar in verkeer door dronken fietsers (januari 2012)
De afgelopen tien jaar is in de weekendnachten het fietsen onder de invloed van alcohol sterk toegenomen. Naast de campagnes tegen dronken autorijden, zal ook aandacht geschonken moeten worden aan dronken fietsen.
 » lees verder »

Fietsongevallen door alcohol toegenomen (november 2011)
Volgens cijfers van de SWOV is de afgelopen tien jaar het aantal dodelijke fietsongevallen afgenomen, maar het aantal letselongevallen toegenomen. In 2008 was in de weekeinden in de leeftijdsgroep 18 – 24 jaar bij 58 procent van de gevallen sprake van alcoholgebruik.
 » lees verder »

Invoering alcoholslot nabij (januari 2011)
Vanaf mei dit jaar kunnen "alcomobilisten" verplicht worden om een alcoholslot in hun auto te monteren. Zo'n slot moet het hen onmogelijk maken om opnieuw onder de invloed van alcohol hun auto te besturen.
 » lees verder »

VVN voor lagere promillagegrens (januari 2010)
Veilig Verkeer Nederland wil dat de limiet voor alcohol in het verkeer fors wordt verlaagd. Wie alcohol gedronken heeft, behoort niet meer achter het stuur plaats te nemen. Daarom wil VVN een strafbaarheidsgrens van 0,2 promille.
 » lees verder »

Alcohol belangrijkste oorzaak verlies rijbewijs (september 2009)
Bijna tienduizend mensen raakten vorig jaar hun rijbewijs kwijt. Alcohol leverde het grootste aandeel. Ruim 47 procent van de gevallen was een direct gevolg van alcoholproblemen bij de bestuurder.
 » lees verder »

Alcoholslot voor drankrijders komt er eindelijk (mei 2009)
De regering heeft besloten een zogenaamd alcoholslot in te voeren voor veroordeelde drankrijders. Dat moet het hen onmogelijk maken om opnieuw onder de invloed van alcohol aan het verkeer deel te nemen.
 » lees verder »

Bloedproef omgekomen bestuurders opnieuw in discussie (maart 2009)
De politie moet na een dodelijk ongeval standaard een bloedproef afnemen bij omgekomen bestuurders. Dat stellen de belangenverenigingen van verkeersslachtoffers en letselschade-advocaten.
 » lees verder »

BOB in meerderheid niet langer alcoholvrij (september 2008)
Sinds 2001 kent Nederland een BOB-campagne, gericht op het kiezen van een Bewust Onbeschonken Bestuurder, die bij het uitgaan nuchter blijft en zijn meereizenden weer veilig thuisbrengt. Nu het nieuwe van de campagne er af is, blijkt de BOB volgens gegevens van Team Alert in toenemende mate zelf ook onder de invloed te zijn.
 » lees verder »

Politie gaat dronken fietsers aanpakken (november 2007)
Een fietser is net zo goed een verkeersdeelnemer als een automobilist. De politie gaat daarom meer aandacht besteden aan beschonken fietsers.
 » lees verder »

Alcoholtest op verkeersdoden: nieuwe minister ligt dwars
(GO 2007-07)

Het plan om verkeersdoden standaard te testen op alcohol, is van de baan. Dit ondanks het feit dat in België , Duitsland en Frankrijk zo'n test de gewoonste zaak van de wereld is, en ondanks de vorig jaar bereikte overeenstemming over invoering.
 » lees verder »

Persoonlijke ademanalyse (GO 2007-03)
Als automobilist zelf je alcoholpromillage meten, dat klinkt praktisch en aantrekkelijk. De diverse apparaatjes daarvoor meten nogal onnauwkeurig. Je kunt er niet op vertrouwen.
 » lees verder »

Rijden onder de invloed een onuitroeibaar kwaad? (GO 2006-05)
Waarschuwingen en wetten tegen het rijden onder de invloed van alcohol, hebben slechts een beperkt effect. Alcohol is op teveel plaatsen in onze samenleving te prominent aanwezig. Onze cultuur moet veranderen wil het alcomobilisme drastisch ingeperkt kunnen worden.
 » lees verder »

Loopt 3 VO aan leiband bierbrouwers? (GO 2005-09)
De BOB-campagne stond afgelopen zomer nogal in het teken van bier. Slecht voor het imago van objectiviteit en onafhankelijkheid van de campagne.
 » lees verder »

Bier gekoppeld aan verkeersveiligheid! (GO 2005-07)
De Nederlandse BOB-campagne staat dit jaar nogal in het teken van het bier. De slagzin kan tot misverstanden leiden, en als reclame voor bier worden opgevat.
 » lees verder »

Nauwkeuriger diagnose van alcoholisme bij verkeerszondaars via computer (GO 2004-09)
Jaarlijks belanden circa 10.000 betrapte alcomobilisten bij de forensisch psychiater. Die moet beoordelen of zij verslaafd zijn aan alcohol en daarom hun rijbewijs kwijt raken.
 » lees verder »

Grens voor alcohol in het verkeer moet naar 0,2 promille
(GO 2004-05)

Vanaf een bloedalcoholgehalte van 0,2 promille gaan de hersenen minder goed functioneren. Wie met 0,2 promille of daarboven aan het verkeer deelneemt, pleegt dus een laakbare handeling. Volgens de grondprincipes van het Nederlandse strafrecht is hij dan strafbaar.
 » lees verder »

Drankje bij de lunch extra gevaarlijk (GO 2003-12)
Alcoholgebruik tijdens de lunch, heeft een extra nadelige invloed op de verkeersvaardigheid, omdat de biologische klok dan toch al een slaperig gevoel oplevert.
 » lees verder »

Uitlokken van dronken rijden (GO 2002-11)
Zeven Zaanse café's organiseerden op zaterdag 12 en zondag 13 oktober  de "Bocketocht". Een tocht waarbij van café naar café wordt gefietst en waarbij in ieder café één biertje gedronken wordt. Een evenement dat ons inziens gekwalificeerd moet worden als het uitlokken van deelname aan het verkeer in aangeschoten toestand.
Uitlokking van wetsovertreding dus

 » lees verder »

Alcomobilistenfuiken op de snelwegen (GO 2002-07)
De verkeerspolitie heeft een nieuw wapen ingezet in de strijd tegen het rijden onder de invloed: "lintcontroles". Hele trajecten van een snelweg worden met alcoholcontroles op de op- en afritten afgegrendeld. Drankrijders raken onherroepelijk in de fuik.
 » lees verder »

Cannabis achter het stuur met speekseltest meten (GO 2002-05)
Het ontwikkelen van een goede testmethode is één. Maar daarbij hoort ook een strafbaarheidsgrens. Pas als die grens overschreden is, kan een rijverbod of een wettelijke straf worden opgelegd. 
 » lees verder »

Wie is de Bob? (GO 2002-01)
Op 14 december startte de nieuwe landelijke campagne tegen alcohol in het verkeer. De campagne is gemodelleerd naar de Bob-campagne die in België al ruim vijf jaar een succes is. De bedoeling is dat bij het uitgaan iemand de rol op zich neemt van Bob, de Bewust Onbeschonken Bestuurder.
 » lees verder »

Grens van 0,2‰ moet voor iedereen gelden! (GO 2001-07)
Het kabinet heeft besloten dat beginnende automobilisten vanaf 1 januari 2002 niet meer dan 0,2 promille alcohol in hun bloed mogen hebben. Die verlaagde grens geldt gedurende de eerste vijf jaar dat men een rijbewijs heeft. Minister Netelenbos wilde de grens voor iedere verkeersdeelnemer op 0,2 promille stellen, maar verzet van coalitiepartner VVD maakte dat onhaalbaar.
 » lees verder »