Stichting ANGOB

 

Omgaan met drinker slecht voor eigen gezondheid
WIJDE OMGEVING VAN ZWARE DRINKERS LIJDT MEE

Niet alleen de gezinsleden van zware drinkers ondervinden negatieve gevolgen van hun verslaving. Een veel wijdere kring om hen heen raakt getroffen. Aldus een recente publicatie over een Nieuwzeelands onderzoek.

In kringen van gezondheidszorg en hulpverlening wist men allang dat partners en kinderen van zware drinkers heel vaak gezondheidsproblemen vertoonden. Vooral problemen met betrekking tot de geestelijke gezondheid, maar soms ook lichamelijk. Het onderzoek door dr. S. Casswell van de universiteit van Auckland heeft laten zien dat ook verdere familieleden, vrienden, buren en collega's negatieve gevolgen kunnen ondervinden.

Het onderzoek door dr. Casswell omvatte 3068 personen in de leeftijd van 12 tot 80 jaar. Ruim duizend van hen gaven aan een zware drinker in hun leefkring te hebben. Zoals verwacht kon worden, ondervonden degenen die met een zware drinker het huis deelden de ernstigste aantasting van hun gezondheid. Maar ook alcoholisme van ooms/tantes, neven/nichten, collega's of buren bleek van invloed op de gezondheid van de respondenten.

Ouders, partners en kinderen van zware drinkers hadden relatief vaak een negatief zelfbeeld, leden vaker aan depressies en/of angsten en aan chronische pijn, en volgden minder vaak cursussen. Ook gaven zij vaker aan niet tevreden te zijn met hun leven. Zij gaven hun gezondheid en welzijn een lager cijfer dan de proefpersonen zonder een zware drinker in het gezin.
Al deze verschijnselen bleken ook bij de wijdere kring rondom de drinkers relatief vaak voor te komen, zij het meestal in lichtere vorm.

De last die alcoholverslaving op een gezin legt, is vergelijkbaar met de last die gezinnen te dragen krijgen wanneer een gezinslid gehandicapt is, een slopende ziekte krijgt of invalide wordt. Ook daar is sprake van een negatieve emotionele en vaak ook fysieke belasting voor het gezin.
Verontrustend is dat Casswell ontdekte dat partners van alcoholisten een neiging vertonen om op langere termijn ook probleemdrinker te worden. Een vorm van misplaatste solidariteit met de verslaafde die de problemen alleen maar erger maakt.

Rokers hebben een vergelijkbare negatieve uitstraling op hun omgeving. Daarvoor heeft men de term "meeroken" bedacht (hoewel "gerookt worden" de situatie beter weergeeft). Van "meedrinken" kunnen wij in voorgaande gevallen moeilijk spreken, en van gedronken worden al helemaal niet. Misschien moeten we het maar gewoon houden op "negatief beïnvloed worden".

Dingeman Korf