Stichting ANGOB

 

Verslaving

Wildgroei behandelingen tegen verslaving (mei 2015)
Te veel verslaafden in Nederland krijgen een niet-werkzame behandeling, vaak een verzinsel van een “ervaringsdeskundige”, vergoed. Dat verspilt tijd en geld. Aldus Zorginstituut Nederland, dat vraagt om die behandelingen uit het basispakket te halen.
 » lees verder »

Selincro aanbevolen door NICE (maart 2015)
Het Amerikaanse National Institute for Health and Care Excellence (NICE) heeft Selincro (= nalmefeen) aanbevolen als beste ondersteuning voor psychotherapie tegen alcoholverslaving.
 » lees verder »

“Geneesmiddelen” tegen alcoholisme, een vergelijking (januari 2015)
De afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe “geneesmiddelen” tegen alcoholverslaving op de markt gekomen. Het ideale middel is echter nog niet gevonden. De huidige middelen hebben vooral waarde ter ondersteuning van psychotherapie.
 » lees verder »

Alcoholisme toch niet erfelijk? (september 2014)
Alcoholverslaving komt regelmatig voor in opeenvolgende generaties. Het lijkt er daarom op dat alcoholisme erfelijk is. Onlangs hebben Amerikaanse onderzoekers echter bij muizen gevonden dat zwaar drinken kan leiden tot een afkeer van alcohol bij het nageslacht. Dat klopt met het ervaringsfeit dat onder geheelonthouders veel mannen zijn waarvan de vader zwaar dronk.
 » lees verder »

Alweer een nieuw middel tegen alcoholverslaving (januari 2014)
De laatste jaren blijken diverse oude geneesmiddelen tegen andere kwalen, ook effectief tegen (alcohol)verslaving. Na baclofen en selincro, is nu ook gabapentin effectief gebleken.
 » lees verder »

Weer nieuw middel tegen alcoholverslaving (mei 2013)
Met het product Selincro van het farmaceutisch bedrijf Lundbeck, is voor het eerst sinds de invoering van acamprosaat (Campral) een nieuw geneesmiddel tegen alcoholzucht op de markt gekomen. Net als Campral is Selincro het meest effectief indien het gecombineerd wordt met psychotherapie.
 » lees verder »

Alcohol blijft grootste verslavingsprobleem (november 2012)
Ook in 2011 bleef alcohol het grootste aantal verslaafden leveren dat hulp zocht bij de verslavingszorg. Ongeveer één op de drie hulpzoekenden was vrouw. Het aandeel van de 55-plussers blijft toenemen.
 » lees verder »

Wijde omgeving van zware drinkers lijdt mee (juli 2011)
Niet alleen de gezinsleden van zware drinkers ondervinden negatieve gevolgen. Een veel wijdere kring om de drinker raakt getroffen. Aldus de uitkomst van recent Nieuwzeelands onderzoek.
 » lees verder »

Nieuw geneesmiddel tegen alcoholverslaving (mei 2011)
Een reeds sinds 1968 bekend geneesmiddel tegen kramp, Baclofen , is de laatste jaren gebleken ook effectief te zijn tegen verslavingen (met name die aan cocaïne en aan alcohol). In Frankrijk en de VS wordt het sinds enkele jaren als experimenteel middel toegepast. In Nederland is dat inmiddels ook het geval.
 » lees verder »

Hersendeel op hol door alcohol (juli 2010)
Droogstaande alcoholisten lopen groot risico om terug te vallen in verslaafd gedrag. De oorzaak is volgens onderzoekers van de universiteit van San Francisco een beschadiging van het "genotcentrum".
 » lees verder »

Ontkenning meestal eerste reactie op alcoholprobleem (mei 2010)
De grootste hinderpaal bij het voorkómen en oplossen van alcoholproblemen, is de hardnekkigheid waarmee die problemen gewoonlijk ontkend worden.
 » lees verder »

Verslaving en ADHD (november 2008)
Kinderen met ADHD lopen een verhoogde kans om verslaafd te raken. De vraag is alleen of die verslaving een gevolg is van ADHD of een gevolg van het geneesmiddel tegen ADHD?
 » lees verder »

Veelbelovende aanpak om alcoholverslaving te bestrijden
(maart 2008)
Een onderzoeksteam van de National Institutes of Health (VS) is met een nieuwe behandelingsmethode voor alcoholverslaving gekomen. Onthoudingsverschijnselen worden hierbij onderdrukt door het blokkeren van de receptor voor neurokinin-1 in de hersenen.
 » lees verder »

Matig alcoholgebruik legt al de kiem voor verslaving (juli 2005)
Onderzoekers van het Karolinska Institutet hebben ontdekt dat bij muizen matig alcoholgebruik de vorming van bepaalde zenuwcellen stimuleert. De nieuwe cellen lijken vooral betrokken bij een toenemende voorkeur voor verdunde alcohol boven water.
 » lees verder »

Afkicken rouwproces (juli 2002)
Verslaafden weten het in hun nuchtere momenten het beste: ze zouden hun gedrag moeten veranderen, willen zij zichzelf niet te gronde richten. Maar hun verstand is onmachtig. Zowel hun lichaam als hun geest roepen om het verslavende middel. 
Uitlokking van wetsovertreding dus
 » lees verder »

Kwetsbaar voor drankzucht (juli 2002)
Iemand kan biologisch kwetsbaar zijn voor verslaving. Die kwetsbaarheid is erfelijk. Maar kwetsbaarheid betekent nog niet dat men altijd verslaafd raakt. En zonder die kwetsbaarheid is men nog niet veilig tegen verslaafd raken.
 » lees verder »

Naltrexon (maart 2002)
Naltrexon is een geneesmiddel dat vooral bekend als geneesmiddel dat  gebruikt wordt bij het afkicken van heroïneverslaaafden. Onlangs is men gestart met het behandelen van alcoholverslaafden met dit middel.  
 » lees verder »

Betutteling kan mensen redden (maart 2002)
Iemands vrijheid om zelf te beslissen, is in Nederland zo ongeveer heilig verklaard. Maar hoe zit dat met mensen die zich hun vrijheid onwaardig betonen, bijvoorbeeld met verslaafden ?
 » lees verder »

Het gedrag van verslaafden wekt verbijstering en wanhoop (2) (jan. 2002)
Een verslaafde leeft afgezonderd van de cultuur van de samenleving. Hij spreekt een andere taal, en vertoont andere reacties. Omdat hij de werkelijke samenleving niet meer kent, gaat hij onmogelijke voorwaarden stellen voor afkicken.  
 » lees verder »

Het gedrag van verslaafden wekt verbijstering en wanhoop (1) (nov. 2001)
Mensen die verslaafd raken, gaan zich volgens hun omgeving “raar” gedragen. Hun gedrag veroorzaakt zorg en wanhoop bij hun verwanten en bij degenen die hen van hun verslaving af willen helpen. Hun gedrag stuit bij allen die het aanschouwen op onbegrip en verbijstering.
 » lees verder »

Geneesmiddelverslaving onderschat probleem (nov. 2001)
Geneesmiddelen die inwerken op de menselijke geest, kunnen meestal ook tot verslaving leiden. Zij veranderen namelijk iets in de beleving van de werkelijkheid door de patiënt.
 » lees verder »