Stichting ANGOB

 

Onze gratis nieuwsbrief:

In afwachting van het gereedkomen van een ontwerp voor een echte, opgemaakte digitale nieuwsbrief, zendt Stichting ANGOB per e-mail afschriften van alle persberichten, open brieven en belangrijke artikelen uit de GO aan degenen die zich voor de nieuwsbrief aanmelden.
Heeft u daarvoor nu reeds belangstelling, meldt u zich dan aan door middel van onderstaand formulier.

Uw naam
Plaats
e-mail adres
Nieuwsbrief ontvangen?


U bent al begunstiger van de Stichting ANGOB vanaf een minimumbijdrage van € 10,- per jaar.
Daarvoor ontvangt u zesmaal per jaar het blad "De GO", met feiten en commentaren over alcohol en drugs.