Stichting ANGOB

VOOR ALCOHOLMATIGING WAS 2006 VERLOREN JAAR

Vermindering van de alcoholproblematiek in de samenleving is ook in 2006 niet bereikt. De nu al jaren lopende campagnes hebben dit niet kunnen bewerkstelligen. Een effectievere, meer structurele aanpak, werd in 2006 enkele malen door de Tweede Kamer afgewezen na tussenkomst van de alcoholbranche. Aldus voorzitter dr.ir. Dingeman Korf van de geheelonthoudersbond ANGOB in zijn nieuwjaarsrede.

Het probleem van het excessief drinken door jongeren was in 2006 veel in de publiciteit. Nederlandse scholieren bleken de "zuipschuiten" van Europa te zijn. Specifiek voor het probleem van het overmatig alcoholgebruik door jongeren, stelde het ministerie van VWS een aanpak op drie fronten voor : breezers uitsluitend nog door de slijter laten verkopen (dus de supermarkt uit), ook de kopers beneden de leeftijdsgrens strafbaar stellen (niet alleen verkopers dus), en de leeftijdsgrens voor bier en wijn gelijk trekken aan die voor sterke drank (dus bij 18 jaar).

In de Tweede Kamer bleken nota bene de regeringspartijen de eigen minister niet te steunen. Alleen het strafbaar stellen van te jonge kopers kreeg een meerderheid achter zich. Verbanning van de breezers naar de slijter niet, hoewel bij een enquête was gebleken dat onder het publiek 68% voorstander daarvan is. De wens van de bevolking en het welzijn van de jeugd, moesten het dus afleggen tegen de commerciële belangen van de alcoholbranche.

Ook andere structurele maatregelen, zoals het TV-scherm tot 21.00 uur vrij van alcoholreclame houden, een strafbaarheidsgrens van 0,2 promille voor alle verkeersdeelnemers, of een waarschuwing op de verpakking van alcoholica, konden niet gerealiseerd worden. De regeringsmeerderheid in het parlement liet zijn oren teveel hangen naar de lobby van de alcoholbranche. Die is bang voor omzetverlies. Maar zonder omzet in te leveren, kan geen verbetering in de situatie komen.

Op alcoholgebied regeert de alcohollobby ons land. Verslavingszorg en preventieinstellingen geven daartegen te weinig weerwerk. Ons land heeft een kritische volksbeweging nodig die weerwerk biedt aan de alcoholmaffia. Aldus ANGOB-voorzitter Korf in zijn nieuwjaarsrede.