Stichting ANGOB

Toename slokdarmkanker was te voorzien

De recent gerapporteerde verdubbeling van het aantal gevallen van slokdarmkanker in ons land, is niet uit de lucht komen vallen. Erger nog, er is al jaren geleden gewaarschuwd dat de toename van het hoofdelijk alcoholgebruik, op termijn zou resulteren in een toename van de alcoholgerelateerde vormen van kanker, waaronder slokdarmkanker.

Reeds in 1976 stelden prof Lyon en medewerkers van de universiteit van Utah vast dat de kans op het krijgen van bepaalde vormen van kanker samenhangt met alcoholgebruik. Met name de kans op kanker van mond, keel slokdarm en maag bleek door alcohol sterk vergroot te worden. In 1982 liet Audigier zien dat in Frankrijk hetzelfde het geval was : de sterfte aan slokdarmkanker was het hoogst in de departementen met het meeste alcoholisme. Kjaerheim en medewerkers kwamen in 1994 voor Noorwegen tot een vergelijkbare conclusie.

De samenhang is dus al jaren bekend. In ons land heeft onder andere de inmiddels opgeheven NCA er tegen gewaarschuwd. Maar tot op heden is er in ons land nauwelijks actie ondernomen. In dit opzicht steekt ons land ongunstig af tegenover de Skandinavische landen, maar ook tegenover Frankrijk en Duitsland waar veel meer gewaarschuwd wordt tegen kanker (ook borstkanker overigens) door alcoholgebruik. Nederland lijkt een vorm van Oostindische doofheid te hebben met betrekking tot de nadelen van alcoholgebruik. Terwijl in andere landen de feiten keihard naar voren worden gebracht, is in Nederland sprake van aanpak met een fluwelen handschoen. De nering mocht er eens onder lijden !

De toename van de sterfte aan slokdarmkanker is daarom mede te wijten aan overheid en parlement.