Stichting ANGOB

Stichting ANGOB en Stichting Angob-Vakantieoord samengevoegd

Met ingang van 28 november 2008 vormen de vroegere Stichting ANGOB en de vroegere Stichting Angob-Vakantieoord één geheel onder de naam Stichting ANGOB. Daarmee zijn de voorlichting over de risico's van alcoholgebruik en over de voordelen van een alcoholvrije leefstijl, weer samengevoegd met het bieden van gelegenheid om in een alcoholvrije omgeving een weekend of een vakantie door te brengen.

De notariële akte voor de samenvoeging is op 27 november door beide besturen te Apeldoorn ondertekend. De samenvoeging is een logisch vervolg op de omvorming van de vereniging ANGOB tot Stichting ANGOB die in 2007 plaatsvond.

In 1933 nam de toen reeds 36 jaar bestaande vereniging ANGOB het initiatief tot het oprichten van de Stichting Angob-Vakantieoord. In een tijd waarin koren, muziekverenigingen en toneelverenigingen van geheelonthouders bloeiden, was de oprichting van een alcoholvrije camping een logische stap. En evenzeer logisch was het om daarvoor de vorm van een stichting te kiezen, en het "vakantieoord" niet bij de vereniging onder te brengen.

De tijden zijn veranderd. De vereniging ANGOB is tot de conclusie gekomen dat in de huidige tijd de voorlichting beter door een stichting gegeven kan worden dan door een vereniging. Daarom heeft de vereniging zich in 2007 tot een stichting omgevormd. Het belangrijkste argument voor het naast elkaar bestaan van een vereniging en een stichting met bijna dezelfde naam, was daarmee vervallen.

Stichting ANGOB is een onafhankelijke, niet gesubsidieerde particuliere stichting die kan bestaan dankzij de bijdragen van haar donateurs. Voor meer informatie zie www.angob.nl.