Stichting ANGOB

SUPERMARKTEN MOETEN NIET ZIELIG DOEN

Supermarkten die alcohol verkopen aan minderjarigen, moeten na een derde overtreding hun alcoholafdeling enige tijd sluiten. Aldus een voorstel van het kabinet. De supermarkten hebben daar slechts onbegrip voor. Zij pretenderen actief met leeftijdscontroles bezig te zijn, en binnenkort een nieuwe campagne te starten.

Tot nu toe hebben de leeftijdscontroles geen merkbaar effect gehad op het bemachtigen van alcohol door kinderen beneden de leeftijdsgrens. Die slagen er nog steeds in om alcohol te kopen in de supermarkten. Dit ondanks het feit dat de supermarkten twintig jaar geleden al toezegden daar een einde aan te gaan maken

In 1986 kwam VWS met de nota "Alcohol en Samenleving". Daarin werd een harder optreden tegen alcoholverkoop aan jongeren beneden de leeftijdsgrens reeds als mogelijkheid genoemd. De branche wist dat toen te voorkómen door zelfregulering te beloven. Tegen de eeuwwisseling constateerde minister Borst dat die zelfregulering geen zoden aan de dijk had gezet.

De branche kwam daarop in 2002 met de campagne "Soms moet je nee verkopen", om de aangesloten winkel(keten)s en hun personeel te overtuigen van de noodzaak tot handhaving van de leeftijdsgrens. Merkbaar effect leverde dat niet op. In 2004 kwam het CBL met een nieuwe campagne. Ook die bracht geen vermindering van het drinken door minderjarigen.

Nu het kabinet de zaak hard aan dreigt te pakken, gaan de supermarkten klagen over omzetverlies en dreigende faillissementen. Krokodillentranen. Als een branche geen kans ziet om in eigen huis orde op zaken te stellen, lokt zij zelf overheidsingrijpen uit. De gezondheid van onze kinderen gaat boven de omzet van de supermarkten.