Stichting ANGOB

Echte geheelonthouders leven langer

Er bestaat geen oorzakelijk verband tussen matig alcoholgebruik en een verminderde sterftekans. Recente berichten als zouden mensen die één glas per dag drinken een 30 procent lager overlijdensrisico hebben dan niet-drinkers, mogen niet leiden tot de conclusie dat de verlaging van het risico aan de alcoholconsumptie van de betrokkenen te danken is.

Het gelijktijdig optreden van een verlaagd overlijdensrisico en een matig alcoholgebruik, kan een toevallige samenloop van omstandigheden zijn. Het kan ook zo zijn dat mensen met een op voorhand lage kans op vroegtijdig overlijden, in overwegende mate tot de matige drinkers gaan behoren. De derde mogelijkheid, dat matig alcoholgebruik het overlijdensrisico verlaagt, is uiterst onwaarschijnlijk.

In de eerste plaats moet de groep van de niet-drinkers in drieën gesplitst worden : ex-drinkers (vaak met gezondheidsschade), personen die om reden van een zwakke gezondheid voor een alcoholvrije leefstijl hebben gekozen, en degenen die om niet-medische redenen voor een alcoholvrije leefstijl gekozen hebben (om argumenten ontleend aan religie, levensbeschouwing of voedingsleer). Alleen deze laatsten zijn bruikbaar voor een vergelijkend onderzoek, dit zijn de echte geheelonthouders. De drie verschillende groepen op één hoop gooien, doet een groep ontstaan met een op voorhand verhoogd overlijdensrisico.

In de tweede plaats heeft onderzoek door Kjaerheim en medewerkers in 1994 aangetoond dat mensen die op een relatief jonge leeftijd geheel vrijwillig kiezen voor een alcoholvrije leefstijl, langer leven en langer gezond blijven dan matige drinkers.

In de derde plaats vergroot bij vrouwen één glas alcohol per dag het risico op borstkanker al met ongeveer 7 procent. Een positief effect van één glas per dag, zou dus grotendeels door de mannelijke helft van de bevolking geleverd moeten worden. Daar bestaat echter geen enkele aanwijzing voor.

In de vierde plaats nog een constatering zonder veel wetenschappelijke pretenties. De overlijdensadvertenties in de geheelonthoudersbladen vermelden duidelijk hogere leeftijden dan die in de dagbladen.

Alles bij elkaar lijkt het een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat geheelonthouders langer leven dan matige drinkers, en niet korter.