Stichting ANGOB

OORZAKEN ALCOHOLPROBLEMATIEK MOETEN AANGEPAKT, NIET UITINGEN ERVAN

Het kabinet ziet in strafbaar stellen van de uitwassen het middel bij uitstek om de alcoholproblematiek aan te pakken. Dat is echter symptoombestrijding. Wanneer niet de oorzaken worden aangepakt, zullen alcoholproblemen zich blijven voordoen. Een bredere aanpak is daarom noodzakelijk. Aldus voorzitter Dingeman Korf in zijn nieuwjaarsrede voor Stichting ANGOB afgelopen zaterdag.

Strafbaar stellen leidt vooral tot camoufleren en ontduiken. Als de pakkans gering is leidt het niet of nauwelijks tot verbetering van het gedrag. Zodra de strafdreiging vermindert doordat het donker is, of doordat de politie elders druk bezig is, komt het oude gedrag weer boven. Daarom moeten de factoren worden aangepakt waar dat gedrag uit voortkomt.

Het alcoholbeleid zou een voorbeeld kunnen nemen aan de aanpak van de verkeersonveiligheid. Daar wordt gewerkt met een driesporenbeleid : wegen veiliger maken, auto's veiliger maken en bestuurders veiliger maken. Op vergelijkbare wijze zou het alcoholbeleid de verstrekkers van alcohol moeten aanpakken, de plaats van alcohol in onze samenleving moeten aanpakken, en de overtreders moeten aanpakken.

De plaats van alcohol in onze samenleving aanpakken, is een zaak van de lange termijn maar mag niet ontbreken in het totale beleid. Op korte termijn zullen maatregelen tegen verstrekkers en tegen overtreders verlichting moeten brengen. Met name het aanpakken van verstrekkers is bij het huidige kabinet een zwak punt. Zo wil de minister niet aan een verbod op happy hours, hoewel de Tweede Kamer daar in een motie om heeft gevraagd. Zo willen kabinet en Tweede Kamer niet aan een verbod op prijsstunten met alcohol door de supermarkten. Zo wil de minister niet aan een waarschuwing op het etiket. Een landelijk verbod op alcohol bij schoolfeesten is er ook nog niet. Daardoor blijft het beleid gatenkaas.