Stichting ANGOB

VERHOOG ACCIJNS OP ALCOHOL OM BEZUINIGINGEN TE VERMINDEREN

(Open brief aan de Tweede-kamerfracties van de politieke partijen)

De economische crisis noodzaakt tot ingrijpende maatregelen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Er is tot nu toe een grote verscheidenheid aan voorstellen gedaan voor grotere en kleinere bezuinigingen op diverse terreinen. Tot nu toe heeft Stichting ANGOB daarbij een voorstel gemist voor een substantiële verhoging van de alcoholaccijns.

Accijnsverhoging op alcohol werkt in twee richtingen. Het deel van de bevolking dat zijn alcoholconsumptie er niet door laat afremmen, gaat meer accijns aan de overheid afdragen. Het deel van de bevolking dat zijn consumptie substantieel vermindert, levert besparingen op in de gezondheidszorg, op het terrein van politie en justitie, op het terrein van de arbeidsproductiviteit en op verzekeringsgebied. Met andere woorden verhoging van de accijns op alcohol levert hoe dan ook economisch voordeel op, is het niet linksom dan rechtsom.

Accijnsverhoging op alcohol betekent ook versterking van het principe dat de vervuiler moet betalen. De maatschappelijke kosten van de alcoholproblematiek bedragen ongeveer het dubbele van de accijnsopbrengst. Een correctie is dus op zijn plaats.

De veeldrinkers dragen het meeste bij aan de accijnsopbrengst. Die veeldrinkers zijn ook juist degenen die de grootste bijdrage aan de alcoholische vervuiling van onze samenleving leveren. De consumenten van zo nu en dan een enkel glaasje, zullen in hun portemonnaie relatief weinig merken van een substantiële accijnsverhoging.

De huidige accijns levert bijna een miljard euro op. Een verhoging met een kwart, levert dus hoe dan ook een kwart miljard op. Wel dient de maatregel zoveel mogelijk met onze buurlanden gezamenlijk genomen te worden.

Verder zou om uitwijken naar goedkopere alcohol te voorkomen, wat de gunstige effecten van de verhoging op gezondheidsgebied deels teniet kan doen, de verhoging vooral op de goedkoopste vormen van alcohol, te weten op de alcohol in bier en wijn gericht moeten worden. Die alcohol wordt 15 tot 25 maal lichter belast met accijns dan de alcohol in sterke drank. Farmacologisch bezien is de alcohol in de verschillende dranken geheel identiek, je wordt er precies even gevaarlijk door in het verkeer.

Conclusie : verhoog de accijns op alcohol, om elders minder te moeten bezuinigen.