Stichting ANGOB

PRIJS ALCOHOL AAN CORRECTIE TOE

Vier kabinetten Balkenende hebben geen substantiële vermindering van de alcoholproblemen in ons land gebracht. Het is daarom tijd voor bewezen effectieve maatregelen zoals bijvoorbeeld accijnsverhoging. Aldus voorzitter dr.ir. Dingeman Korf  op de jaarlijkse donateursdag van Stichting ANGOB, 11 september te Beekbergen.

Tussen 1955 en 1985 is in ons land het gemiddelde alcoholgebruik per inwoner viermaal zo groot geworden. Daarom voert de Nederlandse overheid sinds 1986 een beleid gericht op matiging van de consumptie.  Mede dankzij dit beleid is na 1986 enige daling opgetreden. Die daling is echter tot stilstand gekomen. Momenteel drinkt Nederland gemiddeld nog evenveel als bij het aantreden van het eerste kabinet Balkenende. Comazuipen door jongeren en schadelijk alcoholgebruik door ouderen zijn zelfs toegenomen.

Matiging van de alcoholconsumptie, betekent omzetverlies voor de alcoholbranche. Die verzet zich dus tegen maatregelen die effect sorteren. Overheid en Tweede Kamer hebben meer gehoor gegeven aan de lobby van de alcoholbranche dan aan de alarmsignalen uit de samenleving. Het beleid is daardoor verworden tot symptoombestrijding.

Prijsverhoging behoort tot de drie effectiefste maatregelen om de consumptie te verminderen. Volgens een rapport van de Europese Commissie is alcohol, en in het bijzonder bier, sinds 1996 relatief goedkoper geworden. Het is daarom hoog tijd voor een inhaalslag, voor accijnsverhoging. De meeropbrengst, hetzij in geld hetzij in gezondheid, is meer dan welkom in een tijd van bezuinigingen.