Stichting ANGOB

Open brief aan de Tweede-kamerfracties van de politieke partijen

Dames en heren,

De economische crisis noodzaakt tot ingrijpende maatregelen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De discussies over het waar en hoe groot van de bezuinigingen zijn inmiddels losgebarsten. In dit kader wil Stichting ANGOB pleiten voor een substantiële verhoging van de alcoholaccijns.

Accijnsverhoging levert zowel een verhoging van de inkomsten als een bezuiniging op de uitgaven op. Het deel van de bevolking dat zijn alcoholconsumptie er niet door laat afremmen, gaat meer accijns aan de overheid afdragen. Het deel van de bevolking dat er minder door gaat drinken, levert besparingen op in de gezondheidszorg, op het terrein van politie en justitie, en in de verzekeringsbranche.

Volgens een rapport van de Europese Commissie is alcohol, en in het bijzonder bier, sinds 1996 relatief goedkoper geworden. Het is dus hoog tijd voor een inhaalslag, vooral gezien het verontrustende alcoholgebruik onder jongeren.

De huidige alcoholaccijns levert bijna een miljard euro op. Een verhoging met ééntiende brengt bij onveranderd consumptieniveau dus al een kleine honderd miljoen op. En zoals hierboven betoogd, zal een eventuele daling van het consumptieniveau leiden tot besparingen elders. De verhouding tussen de directe meeropbrengst en de besparingen elders, is uiteraard afhankelijk van aard en omvang van de accijnsverhoging.

Wat betreft de aard van de accijnsverhoging wil Stichting ANGOB er voor pleiten om de accijns op het bestanddeel alcohol in de drie categorieën alcoholhoudende drank zoveel mogelijk gelijk te trekken. Vanuit farmacologisch gezichtspunt is de alcohol in de verschillende dranken geheel identiek. Er is geen enkele reden om de alcohol in bier en wijn zoveel lichter te belasten dan die in sterke drank. De verschillende accijnzen dichter naar elkaar brengen, dus vooral bier en wijn zwaarder belasten, zal bovendien het comazuipen door jongeren afremmen.

Tenslotte: om alcoholtoerisme in de grensstreek te voorkomen, zou ook in België en Duitsland de accijns op alcohol verhoogd moeten worden. Aangezien beide landen door de economische crisis net zo getroffen zijn als Nederland, en aangezien beide landen eveneens te kampen hebben met een schrikbarend alcoholmisbruik door jongeren, zal een Nederlands voorstel voor gezamenlijke actie daar een gewillig oor vinden. Stichting ANGOB wil daarom de Nederlandse regering vragen om een krachtig pleidooi voor accijnsverhoging bij die landen in te dienen.