Stichting ANGOB

ALCOHOLPROBLEMEN VRAGEN DAADKRACHTIG BELEID

Vier kabinetten Balkenende hebben geen kans gezien de alcoholproblemen in ons land te verminderen. De nieuwe regering wil daadkracht uitstralen. Ook de aanpak van de alcoholproblematiek heeft daadkracht nodig. Aldus voorzitter dr.ir. Dingeman Korf van Stichting ANGOB op de nieuwjaarsbijeenkomst van de stichting.

De alcoholconsumptie in ons land schommelt al jaren rond een veel te hoog niveau. De gevolgen zijn zichtbaar op straat (overlast, geweld, vandalisme) en in de gezondheidszorg. Het meest verontrustend is echter het nog steeds toenemend aantal jongeren dat als gevolg van comazuipen in het ziekenhuis belandt.

Opeenvolgende kabinetten hebben een veel te soft beleid gevoerd. Alcoholconsumptie is een zaak van vraag en aanbod. De vraag heeft men getracht te beïnvloeden door vrijblijvende voorlichting en strafbaar stellen van uitwassen. Het aanbod heeft men echter angstvallig buiten schot gehouden. Alcohol is daardoor nog steeds te gemakkelijk verkrijgbaar voor jongeren

Zo heeft men een inventarisatie gemaakt van de zogenaamde "hokken en keten". Maar maatregelen als tenminste regelmatige inspecties op naleving van de drank- en horecawet, laat staan sluiting ervan, zijn uitgebleven.. Een lekdichte controle in de supermarkten, bijvoorbeeld door elektronische controle op afstand, heeft men niet verplicht willen stellen. Stuntprijzen voor drank heeft men niet willen verbieden. Een waarschuwing op het etiket, al was het alleen maar tegen rijden onder de invloed, mocht er niet komen. De accijnzen zijn al die jaren niet verhoogd met het inflatiepercentage.

Kortom, het beleid is al die jaren stuurloos geweest.