Stichting ANGOB

ALCOHOLVERGIFTIGING JONGEREN: REGERING MOET ACTIE ONDERNEMEN

Alcoholvergiftiging bij jongeren blijft toenemen. In 2010 een toename van 37 procent ten opzichte van 2009. Stichting ANGOB trekt hieruit de conclusie dat het alcoholbeleid niet werkt. Het is daarom de hoogste tijd voor een krachtdadiger aanpak.

Het Nederlandse alcoholbeleid is naar de mening van Stg. ANGOB in hoge mate gebaseerd op economische argumenten en veel te weinig op argumenten de volksgezondheid betreffende. In 1988 heeft de Tweede Kamer het stuur uit handen gegeven door het aannemen van de motie Janmaat - Abee. Daarbij kreeg de alcoholbranche de vrijheid en de opdracht om door zelfregulering een bijdrage aan het alcoholmatigingsbeleid te leveren.

Eenmaal een voet tussen de deur, heeft de alcoholbranche alle voorstellen voor een beleid dat haar omzet zou kunnen verminderen, effectief weten tegen te houden. Nu het beleid naar de mening van Stg. ANGOB zo zichtbaar op een fiasco is uitgelopen, is de tijd gekomen om die bij de branche impopulaire, maar bewezen effectieve maatregelen alsnog in te voeren.

Het drinken door jongeren moet over een breed front aangepakt worden. Dat noopt tot een gevarieerd pakket van maatregelen. Stg. ANGOB is voorstander van de volgende mix van zes bewezen effectieve maatregelen :

1) Verhoging van de leeftijdsgrens voor het kopen van bier en wijn naar 18 jaar, dezelfde grens dus als voor sterke drank. De alcohol in de verschillende dranken is exact dezelfde stof in medisch, chemisch of toxicologisch opzicht. Het systeem van twee leeftijdsgrenzen dateert uit de negentiende eeuw en is volledig achterhaald. De 16- en 17-jarigen leveren bovendien de grootste aantallen vergiftigingen bij jeugdigen.

2) Verplichte invoering van een waterdichte leeftijdscontrole bij de kassa.

3) Verhoging van de accijns op alcohol met tenminste het inflatiepercentage over de afgelopen zeven jaar. Dit kan de overheid vele miljoenen extra opleveren, en daarnaast leiden tot miljoenen besparing in de gezondheidszorg.

4) Een verbod op prijsstunten met alcoholhoudende dranken, inclusief de "happy hours" .

5) Inperken van de alcoholreclame.

6) Ouders, scholen en verenigingen voorlichten over de extra risico's bij (te) jong drinken, waarbij de "ideale leeftijdsgrens" van 22 jaar naar voren wordt gebracht.

* * *