Stichting ANGOB

KABINET LAAT ALCOHOLPROBLEMEN VOORTWOEKEREN

De huidige regering zal er niet in slagen de alcoholproblematiek in de samenleving te verkleinen. Daarvoor is zij te zeer gericht op ondernemersbelangen en te wars van overheidsingrijpen. Aldus voorzitter dr.ir. D. Korf vandaag 10 september op de begunstigersdag te Beekbergen van Stichting ANGOB.

Dit jaar zijn er op alcoholgebied een drietal zaken die een veelvoud van vijf jaren bestaan. Dat is voor de ANGOB het 110-jarig bestaan van zijn blad de GO, met de ondertitel "Feiten en commentaren over alcohol en drugs". Dat is voor het overheidsbeleid het 25-jarig bestaan van de voorlichtingscampagnes "Drank maakt meer kapot dan je lief is". En tenslotte het vijfjarig bestaan van het rapport van de Europese Commissie over de alcoholproblematiek in Europa, met daarin tal van concrete aanbevelingen voor een te voeren beleid.

Tussen 1955 en 1982 nam het alcoholgebruik in ons land met meer dan 300 procent toe. De schade, ook financieel, rees de pan uit. Daarom kwam de overheid in 1986 met een alcohol-ontmoedigingsbeleid : voorlichtingscampagnes om het publiek tot matiging van zijn alcoholgebruik aan te zetten. De eerste jaren liep de consumptie met enkele procenten terug, maar daarna stagneerde de daling. Sindsdien is het alcoholgebruik nagenoeg stabiel gebleven.

In 2006 verscheen een rapport van de Europese Commissie over de alcoholproblematiek, met daarin tal van concrete aanbevelingen voor het beleid. Het rapport concludeert dat voorlichting alleen de problemen niet substantieel verkleint. Daarnaast zijn structurele maatregelen nodig.

De Nederlandse overheid heeft echter effectieve maatregelen systematisch buiten het beleid gehouden. Geen beperking van de beschikbaarheid (door bijv. beperking openingsuren, strengere vestigingseisen, verhoging leeftijdsgrens), geen nadere eisen aan de reclame (versobering, niet op TV en in de bioscoop), geen verhoging van de accijns (na een inhaalslag jaarlijks verhogen met het inflatiepercentage). Zonder ingrijpen met omzetverlies voor de alcoholbranche, vallen de problemen echter niet te verkleinen.