Stichting ANGOB

MINISTERIE VOLKSGEZONDHEID ONDERMIJNT KENNIS-ECONOMIE

Het kabinet pretendeert een beleid te voeren gericht op de ontwikkeling van ons land als kenniseconomie. Die ontwikkeling wordt ernstig ondermijnd door het excessieve alcoholgebruik onder jongeren. Volksgezondheid weigert echter om tegen dat laatste doeltreffende maatregelen te nemen.

Een kenniseconomie vereist wijde verbreiding van kennis. Er zijn goed opgeleide arbeidskrachten op alle niveaus nodig om een dergelijke economie te ontwikkelen en te onderhouden.

De huidige rage onder jongeren om zich lam te zuipen veroorzaakt op grote schaal hersenschade. Daardoor verminderen de schoolprestaties. In ernstige gevallen moeten de leerlingen zelfs terugschakelen naar een lager opleidingsniveau. Hun waarde voor de ontwikkeling van een kenniseconomie neemt daardoor sterk af.

De afgelopen jaren zijn er tal van effectieve maatregelen voorgesteld om het comazuipen tegen te gaan. Combineren van een drietal van die maatregelen zou op korte termijn een effectief alcoholmatigingsbeleid tot stand kunnen brengen.

Effectief is allereerst verhoging van de leeftijdsgrens tot tenminste 18 jaar voor alle soorten drank. Nederland is inmiddels een van de weinige landen van Europa met een aparte, lagere grens voor bier en wijn. Gelijk trekken van de grenzen en dan bij 18 jaar, is tot nu toe door Volksgezondheid categorisch afgewezen. Eveneens effectief is het verplicht stellen van waterdichte elektronische leeftijdscontrole bij de kassa's van supermarkten. Daar is al enkele jaren geleden apparatuur voor ontwikkeld. De supermarkten willen er echter niet aan. En blijkbaar kan of wil Volksgezondheid daar niet tegenop. Tenslotte een verbod op prijsstunten met drank. Enkele jaren geleden nam de Tweede Kamer reeds een motie aan die vroeg om een verbod op "happy hours", maar die is tot nu toe niet uitgevoerd.