Stichting ANGOB

GEEN AANLEIDING TOT FEESTVREUGDE BIJ 114-JARIG BESTAAN

Woensdag 28 december gedenkt Stichting ANGOB het feit dat zij 114 jaar geleden werd opgericht. De Stichting ziet daarin echter geen enkele reden om feest te vieren. De redenen voor de oprichting zijn momenteel weer even klemmend als toen. De Stichting richt zich namelijk op het tegengaan van alcoholproblemen en het propageren van alcoholvrije alternatieven.

Tussen 1920 en 1955 beleefde Nederland een periode van gering alcoholgebruik. De alcoholproblematiek werd daardoor van een maatschappelijk verschijnsel gereduceerd tot individuele gevallen. Na 1955 ging de gemiddelde Nederlander echter ieder jaar meer drinken. In het begin van de tachtiger jaren was zijn consumptie viermaal zo hoog als rond 1955. Sinds 2000 schommelt de consumptie iets (ca 8 procent) onder het toen bereikte hoge niveau.

De gevolgen zijn niet uitgebleven. De verslavingszorg krijgt ieder jaar meer cliënten te behandelen. Sterfte aan levercirrhose is terug van weggeweest. Maar wat momenteel vooral onrust baart, is het excessieve drinken door jongeren.

De regering weigert echter maatregelen te nemen om de jeugd te beschermen. Zij weigert een verhoging van de leeftijdsgrens, hoewel de medische wereld die aanbeveelt. Zij weigert elektronische, waterdichte leeftijdscontrole bij de kassa verplicht te stellen. Zij weigert stuntaanbiedingen voor drank te verbieden.

De regering wil op allerlei gebieden meer verantwoordelijkheid bij de consument leggen. Die consument kan echter de verantwoordelijkheid alleen dragen bij evenwichtige voorlichting. Maar op de voorlichtingsbudgetten wordt excessief bezuinigd. Ter compensatie zouden strengere voorwaarden aan de alcoholreclame gesteld kunnen worden. Maar de regering wil die reclame niet aanpakken. De jeugd blijft onderworpen aan een permanent bombardement met vaak uiterst misleidende alcoholreclame.