Stichting ANGOB

DONKERE WOLKEN BOVEN PREVENTIE TABAK EN ALCOHOL

Zelden zijn de vooruitzichten voor matiging van de consumptie van tabak en alcohol zo somber geweest als aan het begin van 2012. Aldus voorzitter dr.ir. Dingeman Korf van Stichting ANGOB op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Stichting op 14 januari te Beekbergen.

De minister van Volksgezondheid wil meer overlaten aan de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Daartoe schrapt zij radicaal de voorlichtingsbudgetten van bijvoorbeeld Stap (alcohol) en Stivoro (tabak).

De minister vergeet echter dat verantwoordelijkheid alleen gedragen kan worden wanneer de burger de voors en tegens van zaken als tabak en alcohol op evenwichtige wijze in beeld heeft. Schrappen in voorlichtingsbudgetten zou daarom gepaard moeten gaan met inperken van de reclame. Het kabinet heeft dat echter taboe verklaard. Het houdt vast aan de in 1988 aan de alcoholbranche gegunde zelfregulering. Die zelfregulering heeft echter niet kunnen voorkomen dat het alcoholgebruik door jongeren gierend uit de hand is gelopen.

Andere maatregelen om de alcoholproblematiek te verminderen worden door de regering eveneens geweigerd. Een verbod op “happy hours” (door de Tweede Kamer gevraagd) of een verbod op stuntprijzen voor drank wordt afgewezen. De van medische zijde aanbevolen verhoging van de leeftijdsgrens wordt eveneens afgewezen. Preventie is blijkbaar niet langer een speerpunt van het gezondheidsbeleid. De gevolgen laten zich nu al raden.

Stichting ANGOB kan tegen dit alles slechts een bescheiden tegenstem laten horen. Daar zullen wij ook in 2012 mee doorgaan. Als zuiver particuliere organisatie zijn wij geheel onafhankelijk van subsidies en steunen slechts op de bijdragen van donateurs. Uitbreiding van hun aantal is dus meer wenselijk dan ooit.