Stichting ANGOB

STEMADVIES: KIES VOOR EFFECTIEVE AANPAK ALCOHOL

De zachte heelmeester van de zelfregulering heeft een kwart eeuw de aanpak van de alcoholproblematiek gedomineerd. De consumptie is er niet minder door geworden. Onder jongeren zijn de problemen zelfs groter geworden. De komende verkiezingen bieden de gelegenheid te kiezen voor een effectievere aanpak. Aldus het "stemadvies" van Stichting ANGOB.

De beleidsnota "Alcohol en Samenleving" van 1986 constateert reeds dat vermindering van de problemen alleen bereikt kan worden door een gecoördineerde aanpak op alle relevante terreinen. Bij de behandeling van die nota in het parlement, gaf de Tweede Kamer echter de coördinatie uit handen. De alcoholbranche kreeg de vrijheid tot zelfregulering.

Momenteel drinkt Nederland nog vrijwel evenveel alcohol als een kwart eeuw geleden. Fors drinken veroorzaakt economische schade. Enkele jaren geleden is berekend dat de maatschappelijke schade die alcohol veroorzaakt, het dubbele is van de accijnsopbrengst. Om daar evenwicht in te brengen, zijn structurele maatregelen nodig. De vervuiler betaalt nu slechts de helft van de rekening.

De alcoholbranche heeft zich altijd verzet tegen structurele maatregelen. De aanpak van de problemen door de overheid bestond daardoor vooral uit voorlichting, met hier en daar een incidentele maatregel. Die aanpak is ineffectief gebleken.
Fors drinken, vooral op jeugdige leeftijd, leidt individueel tot hersenbeschadiging. Op maatschappelijk niveau gaat het gemiddelde IQ erdoor achteruit. Dat kan Nederland zich niet permitteren als het tot een concurrerende kenniseconomie wil komen.
Recent is besloten de leeftijdsgrens voor bier en wijn te verhogen. Maar de leeftijdscontrole in de supermarkten is zo lek als een mandje. Zonder een verplichting tot het installeren van een effectief controlesysteem, zal de leeftijdsverhoging slechts een beperkt effect hebben.

Een effectievere aanpak van de problemen, zal onherroepelijk leiden tot omzetvermindering van de alcoholbranche. Die wordt echter gecompenseerd door een omzettoename op andere gebieden van de economie. Stem dus op een partij die weerstand kan en wil bieden aan de lobby van de alcoholbranche, dus niet op de huidige regeringspartijen want die hebben bewezen geen weerstand te kunnen of willen bieden.