Stichting ANGOB

ALCOHOLBELEID IN 2012:  PLUSSEN EN MINNEN

In 2012 vielen bij de aanpak van de alcoholproblematiek zowel plussen als minnen te signaleren. De politiek lijkt de ernst van de situatie eindelijk in te zien. Een aanpak op meer fronten blijft echter noodzakelijk. Aldus voorzitter dr.ir. Dingeman Korf van Stichting ANGOB op de nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari te Beekbergen.

Het belangrijkste pluspunt is het feit dat de verhoging van de leeftijdsgrens voor zwak-alcoholhoudende dranken naar 18 jaar een stuk dichterbij is gekomen. Zulks ondanks het feit dat op Volksgezondheid nog steeds dezelfde minister zit. Onder het vorige kabinet wilde zij niets weten van verhoging van de leeftijdsgrens.

Echter, verhoging van de leeftijdsgrens heeft geen zin wanneer die niet effectief gehandhaafd wordt. Bijvoorbeeld door elektronische controle op afstand voor de kassa's van de supermarkten. Een sluitende controle hebben voorgaande kabinetten nooit af willen dwingen.

Een verbod op stuntaanbiedingen en happy hours kan daarnaast ook een bijdrage leveren aan het tegengaan van excessief drinken door jongeren. Evenals een verbod op reclame via de ether.

Drank is de afgelopen dertig jaar relatief steeds goedkoper geworden. De accijnsheffing behoeft daarom een inhaalslag. En daarna een jaarlijkse aanpassing met het inflatiepercentage.

Het belangrijkste minpunt met betrekking tot het alcoholbeleid was in 2012 de ondermijning ervan door twee vooraanstaande politici. Jack de Vries (CDA) en Ronald Plasterk (PvdA) traden toe tot het Genevergenootschap. Een genootschap met als doel "het Nederlands gedistilleerd op positieve wijze onder de aandacht te brengen" (lees : er reclame voor te maken). De heren hebben zich tot wandelende reclamezuilen laten transformeren. En zij hebben zich niet gerealiseerd wat het effect daarvan zou zijn op de jongeren die van allerlei kanten gemaand worden minder te drinken.