Stichting ANGOB

MINIMUMPRIJS VOOR ALCOHOL KAN COMAZUIPEN VERMINDEREN

Een verplichte minimumprijs per eenheid alcohol is een selectief en
efficiënt middel om excessief alcoholgebruik tegen te gaan. Onderzoekers van de universiteit van Sheffield hebben aangetoond dat jonge binge-drinkers en zware drinkers sterk gericht zijn op het aanschaffen van de goedkoopste drank. Lichte en matige drinkers consumeren gemiddeld duurdere dranken. Dit feit biedt een mogelijkheid voor een selectieve aanpak van de excessieve drinkers.

Excessief alcoholgebruik veroorzaakt nog steeds veel schade in ons land, ondanks de enkele malen aangescherpte wetgeving. Omdat excessief gebruik voorkomt bij een beperkt deel van de consumenten, is een selectieve aanpak van die groep gewenst.

Invoering van een minimumprijs per eenheid alcohol, maakt de goedkoopste drankjes duurder. De maatregel treft daardoor volgens het Sheffieldse onderzoek vooral de zware drinkers. Dus degenen die voor hun gezondheid dan wel wegens de overlast en (zorg)kosten die zij veroorzaken, hun consumptie zouden moeten matigen.

Producenten die perse goedkope drankjes willen verkopen, kunnen dat blijven doen door het alcoholgehalte van hun producten te verlagen. De horeca zal van een minimumprijs weinig tot geen hinder ondervinden omdat het prijsniveau daar hoger ligt dan bij de supermarkten. Ook de supermarkten profiteren, want hun winstmarge neemt drastisch toe. Wel kan hun volume-omzet wat teruglopen.

Stuntaanbiedingen worden bij een goed vastgestelde minimumprijs effectief tegengegaan. Comazuipers zijn daardoor niet langer in staat om zich tegen een verlaagd tarief vol te laten lopen. Het Schotse deelparlement heeft vorig jaar al een wet aangenomen ter invoering van een dergelijke "minimum unit price".

Stichting ANGOB heeft eind mei de Nederlandse Tweede-kamerfracties in overweging gegeven het Schotse voorbeeld te volgen.