Stichting ANGOB

VERHOGING LEEFTIJDSGRENS ALCOHOL SLECHTS EERSTE STAP

Het verhogen van de leeftijdsgrens voor zwak-alcoholhoudende drank naar 18 jaar, is slechts een eerste stap op weg naar een samenhangend en effectief alcoholbeleid. In de ministeriële alcoholnota van 1986 wordt reeds betoogd dat alleen een gecoördineerde aanpak over een breed front succesvol kan zijn. Van die aanpak is nog geen sprake. Aldus voorzitter dr. ir. Dingeman Korf van Stichting ANGOB op de jaarlijkse begunstigersbijeenkomst van de Stichting op 21 september te Beekbergen.

Nederland drinkt nog vrijwel evenveel alcohol als 27 jaar geleden toen de nota werd uitgebracht. De alcoholproblematiek onder jongeren is nu zelfs groter dan ooit. De aanpak gedurende die jaren is dus onvoldoende geweest.

Het invoeren van één gelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor alle soorten drank, kan uiteraard alleen effect hebben op jongeren beneden die grens. Echter, de menselijke hersenen blijven zich ontwikkelen tot omstreeks het 23-ste levensjaar. Tot zolang is het risico voor hersenschade verhoogd. Daarna blijft een constant restrisico over.

Hersenschade is niet het enige nadelige effect van alcohol. Denk bijv. aan kanker, verslaving, levercirrhose, enz. Die effecten komen onder alle leeftijdsgroepen voor. Daarnaast heeft fors alcoholgebruik ook op sociaal terrein ongewenste effecten.

Onderzoek heeft aangetoond dat de meest effectieve maatregelen om excessief alcoholgebruik tegen te gaan bestaan uit beperking van de verkrijgbaarheid (minder verkooppunten, beperking openingsuren en dergelijke), beperking van de reclame (verzakelijking, wegnemen verleiding, niet overal en altijd), en verhoging van de prijs (verbod op stuntprijzen en happy hours, instellen minimumprijs enz.).

De gewenste maatschappijbrede aanpak is dus nog steeds niet verwezenlijkt. De verhoging van de leeftijdsgrens vormt geen enkel excuus om tevreden achterover te gaan leunen.