Stichting ANGOB

VEELGEBRUIKTE ARGUMENTEN TEGEN ACCIJNSVERHOGING ONGELDIG

Voor 1 januari 2014 staat een nieuwe verhoging van de accijns op alle drie klassen van alcoholhoudende drank op het programma. De alcoholbranche probeert uit alle macht de overheid op andere gedachten te brengen, omdat de omzet in de horeca en bij de slijters flink terug is gelopen. Drie veel gehanteerde argumenten van de branche zijn echter volgens Stg. ANGOB ongeldig.

Argument 1: de accijnsverhoging van 1 januari 2013 is de oorzaak van de teruggang van de verkopen.
De prijsverhoging van circa 1 eurocent per blikje pils, of 8 eurocent per fles wijn (ook circa 1 cent per glas) kan echter onmogelijk veel kopers hebben afgeschrikt. De economische depressie met de daaraan verbonden toename van de werkloosheid, en de verhoging van de lasten voor de burgers (bijv. hogere zorgkosten, lagere uitkeringen) zijn volgens Stg. ANGOB de hoofdoorzaak. Daardoor gaat men naar de goedkoopste leverancier, de supermarkt, of beperkt men zijn aankopen.

Argument 2: accijnsverhoging leidt tot minder consumptie en daardoor tot minder inkomsten voor de overheid.
Dit is aantoonbaar onjuist, getuige de cijfers uit het rapport "Grenseffectenrapportage" van het Ministerie van Financiën. Over de eerste zeven maanden van 2013 steeg de accijnsopbrengst op bier met 4 procent ten opzichte van 2012. De opbrengst van de accijns op wijn steeg met 13 procent, die op sterke drank met 3 procent. Over de hele linie dus een toename van de inkomsten.

Argument 3: accijnsverhoging jaagt de kopers de grens over.
Dit effect hangt af van de afstand die men moet afleggen naar de dichtsbijzijnde buitenlandse verkoper en van de prijs van de benzine. Bovendien is in België de accijns eveneens verhoogd. Uit de "Grenseffectenrapportage" van het ministerie valt te concluderen dat de toename van de aankopen over de grens van zeer beperkte omvang is.

Stichting ANGOB is van mening dat bezien vanuit het gezichtspunt volksgezondheid de accijnsverhoging op alcohol nog wel wat forser mag zijn. Alcohol kost ons nog steeds meer dan hij oplevert.

Nadere inlichtingen bij de redacteur van "de G O ", dr.ir. Dingeman Korf, tel. 0345 - 47 32 39 , e-mail dkorf@telfort.nl