Stichting ANGOB

ALCOHOLBELEID NU VERDER UITBOUWEN
(samenvatting rede begunstigersdag 2014 Stichting ANGOB)

Het jaar 2013 was voor het alcoholbeleid een gedenkwaardig jaar. Eindelijk erkende de politiek wat wetenschappelijk allang vaststond, namelijk dat de alcohol in bier en wijn, precies dezelfde alcohol is als in sterke drank. De leeftijdsgrens voor bier en wijn werd gelijkgetrokken met die voor sterke drank. Maar het maatschappijbrede, samenhangende alcoholbeleid dat ons in 1986 (!) door de toenmalige staatssecretaris in het vooruitzicht werd gesteld, is hiermee nog lang niet voltooid.

De verhoging van de leeftijdsgrens is uitsluitend gericht op het terugdringen van de alcoholconsumptie onder 16- en 17-jarigen. Vanaf 18 jaar is de situatie nog geheel onveranderd. Er valt dus slechts een beperkt effect van te verwachten, en dat alleen wanneer tevens de handhaving aangescherpt wordt. Effectieve handhaving wordt echter geblokkeerd door het CBL.

De staatssecretaris concludeerde in 1986 dat de alcoholproblemen aan alle kanten de pan uitrezen. De maatschappelijke kosten van de alcoholproblematiek overtroffen verre de opbrengst van de accijnzen. Fors alcoholgebruik was overal te vinden. Dus was matiging over een breed maatschappelijk terrein wenselijk.

Vorig jaar lag het hoofdelijk alcoholgebruik in ons land nog steeds dicht bij dat van 1986. Dat er sinds 1986 zo weinig vooruitgang is geboekt, is een gevolg van tegenwerking door commercieel belanghebbenden. De alcoholbranche heeft door lobbyen bij het ministerie of bij Tweede-kamerfracties, regelmatig voorstellen voor goede maatregelen in de prullenmand doen belanden.

Zo nam in 2005 de Tweede Kamer bijvoorbeeld een motie aan die vroeg happy hours te verbieden. Die motie wordt nog steeds niet uitgevoerd. De branche ziet niets in alcoholvrije happy hours. Invoering van een minimumprijs per eenheid alcohol kan een vergelijkbaar effect hebben. Maar ook daar is de alcoholbranche mordicus tegen.

De vraag is dus, hebben de minister en het parlement voldoende ruggengraat om de druk van commercieel belanghebbenden te weerstaan?

Wij wachten daarom met belangstelling het resultaat af van de klacht die Stg. Rookpreventie Jeugd heeft ingediend tegen de Nederlandse Staat. Die zou teveel luisteren naar de tabaksindustrie en te weinig naar de gezondheidssector. Bij alcohol is de situatie geheel vergelijkbaar.