Stichting ANGOB

Alcoholreclame: niet uitzendtijd maar inhoud aanpakken
(22-10-2014)

In de Tweede Kamer is gediscussieerd of het uitzenden van alcoholreclame door de televisie verder in tijd beperkt zou moeten worden om kinderen en jongeren te beschermen. Stichting ANGOB is van mening dat het effectiever is om de televisiereclame voor drank inhoudelijk aan te pakken.

“Het promoten van geluk in combinatie met alcohol, moet ver weg gehouden worden van kinderen en jongeren” zo is gesteld. Volgens de ANGOB geldt dat niet alleen voor kinderen en jongeren, maar ook voor kwetsbaren en beschadigden. Daarom moeten de bestuurders zich niet blind staren op kinderen en jongeren, maar de gehele groep van kwetsbaren in de samenleving in het oog houden.

Dat kan alleen door de reclame inhoudelijk aan te pakken. Dan worden alle kwetsbaren beschermd en is omzeilen van het verbod via “uitzending gemist” ook niet meer mogelijk.

Een inhoudelijke aanpak door niet enkele specifieke zaken te verbieden, maar door nauwkeurig te omschrijven wat wèl mag. Verzakelijking van de reclame dus, door uitsluitend zakelijk-informatieve boodschappen toe te staan. Geen toneelstukjes meer, maar informatie geven over alcoholgehalte, prijs, grondstoffen, plaatsen van verkrijgbaarheid en dergelijke. En uitsluitend tonen van fles, glas, etiket van het product of het logo, c.q.de naam van de producent.