Stichting ANGOB

ALBERT HEIJN SABOTEERT NALEVING LEEFTIJDSGRENS ALCOHOL

Albert Heijn heeft van de rechter toestemming gekregen om het efficiënte leeftijdscontrolesysteem Ageviewers te verbieden. Franchisenemers worden daardoor gedwongen gebruik te maken van minder doeltreffende systemen. Dat lokt overtreding van de Drank- en Horecawet (DHW) uit. Aldus Stichting ANGOB in het zojuist verschenen nummer van haar tweemaandelijks blad.

Sinds de invoering van de laatste wijzigingen van de Drank- en Horecawet zijn de straffen voor het overtreden van de leeftijdsgrens fors. Dat geldt zowel voor de koper als voor de verkoper. De verkoper heeft dus belang bij een zo effectief mogelijk systeem voor leeftijdscontrole. Een systeem met elektronische controle op afstand, is bewezen tenminste tweemaal zo effectief te zijn als het beste systeem voor controle door de caissière.

Toen franchisenemer Pollemans uit Etten-Leur in zijn supermarkt elektronische controle op afstand wilde laten installeren, stuitte hij op een verbod door het hoofdkantoor van Albert Heijn. Hij voelde zich daardoor belemmerd in zijn wettelijke taak om geen drank te verkopen aan personen beneden de leeftijdsgrens. Hij daagde Albert Heijn voor de rechter om alsnog toestemming te krijgen.

De rechter sprak als zijn oordeel uit dat Albert Heijn als franchisegever bevoegd is te beslissen over het systeem van leeftijdscontrole. Mits binnen redelijke grenzen. Verder mag Albert Heijn rekening houden met het ketenbelang om de zaak uniform te willen regelen.

Conclusie

Albert Heijn mag dus doorgaan met het boycotten van effectieve leeftijdscontrole. Daarmee haar franchisenemers blootstellend aan het risico van forse straffen. En minderjarigen de gelegenheid gevend toch drank te bemachtigen. Kortom uitlokking van wetsovertreding.
Verder geeft AH hiermee minderjarigen de gelegenheid hun hersenen te beschadigen. Ten nadele van de "kenniseconomie" die de overheid zegt na te streven. Uniforme regeling zoals AH wil, kan ook door elektronische controle juist verplicht te stellen. Dat is veel beter voor de volksgezondheid.