Stichting ANGOB

Overheid moet het stuur in eigen hand nemen
LEEFTIJDSGRENS ALCOHOL GEMAKKELIJK TE OMZEILEN

Recent onderzoek door een team van Universiteit Twente kwam tot de uiterst verontrustende conclusie dat minderjarigen in 88 procent van de gevallen nog eenvoudig alcoholhoudende drank konden bemachtigen. De maatregelen die de supermarkten in het kader van de zelfregulering hebben getroffen, blijken volstrekt ontoereikend. Tijd voor de overheid om het stuur in eigen hand te nemen.

In tien jaar tijd is in dit opzicht nog helemaal niets verbeterd. Volgens Stichting ANGOB toont dit voldoende aan dat de zelfregulering van de alcoholbranche, respectievelijk van de supermarkten niet werkt. Het is hoog tijd dat de politiek ingrijpt en het belang van de volksgezondheid laat prevaleren boven het belang van de commercieel belanghebbenden.

Dat zelfregulering een weinig effectief middel is om alcohol-gerelateerde schade terug te dringen, is het afgelopen decennium in diverse Europese landen en in de VS gebleken. De in Nederland in 1988 (!) overeengekomen zelfregulering, blijkt nu vèr over zijn houdbaarheidsdatum heen te zijn. De aan die zelfregulering ontsproten wijze waarop in Nederland door de supermarkten gepoogd wordt de leeftijdsgrens te handhaven, blijkt in het geheel niet te werken.

Het Europees bureau van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) waarschuwde enkele jaren geleden de regeringen al tegen de invloed van commercieel belanghebbenden op het alcoholbeleid. Zeer recent (26 maart 2015) werd die waarschuwing nog eens onderstreept in het Britse Journal of Public Health, waarin werd aangetoond dat de Engelse "Public Health Responsibility Deal" uit 2011 tussen industrie en overheid, geen effectief antwoord gaf op de maatschappelijke schade door alcohol.

Er bestaan goede elektronische systemen om de leeftijdsgrens te handhaven, dus is het niet langer maatschappelijk aanvaardbaar dat Albert Hein en CBL hardnekkig weigeren daarvan gebruik te maken. Daarom dient de politiek dit nu af te
dwingen.