Stichting ANGOB

ALCOHOLBELEID ZONDER DAADKRACHT

Het Nederlandse alcoholbeleid vertoont al jaren een verontrustend gebrek aan daadkracht. Aldus voorzitter dr. ir. Dingeman Korf op de nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting ANGOB 16 januari te Beekbergen. Het beleid hangt aan elkaar van halve maatregelen (die geen effect hebben) en toegeven aan commerciële belangen.

De leeftijdsgrens voor bier en wijn is verhoogd van 16 naar 18 jaar. Maar de bijbehorende intensivering van de handhaving is er niet gekomen. Dus blijft een deel van de Nederlandse jeugd zich onverminderd lamzuipen.

Verplicht stellen van een waterdichte leeftijdscontrole, wil het ministerie niet. Dat zou de omzet van de alcoholbranche te zeer doen teruglopen. De regering weigert zelfs op te treden tegen onderlinge afspraken tussen supermarkten om collectief de invoering van een waterdicht systeem te saboteren.

Bewezen effectieve maatregelen uit het buitenland zoals prijsverhoging, worden in Nederland niet genomen omdat de alcoholbranche faliekant tegen is. Zelfs een verbod op prijsstunten, resp. een verbod op “happy hours” waar de Tweede Kamer ooit om vroeg, is er niet gekomen.

De Drank- en Horecawet bevat een artikel dat de minister van volksgezondheid de bevoegdheid geeft om de alcoholreclame te reguleren door middel van een reclamebesluit. Minister en staatssecretaris hebben echter bij herhaling verklaard dit over te willen laten aan zelfregulering door de branche.

Onlangs bleek het eveneens aan de zelfregulering overgelaten logo tegen alcohol bij zwangerschap, door de zelfregulering tot onleesbaar klein formaat te zijn teruggebracht. Dat zelfregulering niet werkt, is overigens destijds al door minister Borst aangetoond.

Alles bij elkaar, lijkt het Nederlandse alcoholbeleid meer oog te hebben voor commerciële belangen dan voor het belang van de volksgezondheid.