Stichting ANGOB

Reclame Code Commissie waait met alle alcoholwinden mee

Enige tijd geleden besloot de kleine Nederlandse brouwer Jan Kraan om bier onder eigen naam op de markt te brengen. De naam "Kraanbier" had dus voor de hand gelegen, een leuke woordspeling op het woord bierkraan. Maar nee, de heer Kraan besloot zijn bier de naam "Kraanwater" te geven. Daarmee overtrad hij artikel 4 van de (vrijwillige) Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken. Dat luidt namelijk : "Reclame voor een alcoholhoudende drank, met inbegrip van de merknaam, de soortnaam en de verpakking, mag niet de indruk wekken dat er sprake is van frisdrank, limonade of andere niet-alcoholhoudende drank".

Omdat er duidelijk sprake was van overtreding van artikel vier, diende het European Centre for Monitoring Alcohol Marketing (EUCAM) een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Die klacht werd echter afgewezen op grond van de vergezochte argumenten dat het belangrijkste bestanddeel van bier uit water bestaat, en dat op de website duidelijk vermeld staat dat het om bier gaat. Alsof potentiële kopers in de supermarkt of bij de slijter, op de website gaan zoeken naar de samenstelling van "Kraanwater".

Stichting ANGOB is van mening dat de Reclame Code Commissie door het afwijzen van de klacht van EUCAM, blijkt heeft gegeven bevooroordeeld en partijdig te zijn. De Code is duidelijk : de merknaam of de soortnaam mag geen verkeerde indruk wekken.

Wanneer de Reclamecode op zo'n gemakkelijke manier omzeild kan worden, dan dient ernstig getwijfeld te worden aan de oprechtheid van de alcoholindustrie wanneer zij zegt met de overheid te willen samenwerken bij het tegengaan van alcoholgebruik door minderjarigen.

Culemborg, 11 mei 2016