Stichting ANGOB

REGEERAKKOORD VEEGT ALCOHOLBELEID ONDER HET TAPIJT

Het regeerakkoord meldt in het hoofdstuk Zorg dat er een nationaal preventieakkoord gaat komen. Daarover schrijft het : "De focus van het akkoord moet liggen op de aanpak van roken en overgewicht". Dat betekent een verandering met de situatie van de afgelopen jaren. Tot nu toe heette het dat het beleid de prioriteit legde bij de aanpak van drie uit het gedrag voortkomende problemen : roken, drinken en overgewicht.

Alcohol heeft op zichzelf een dikmakende werking. Consequente bestrijding van overgewicht, dient dus mede alcoholmatiging te omvatten. Dit is ook wenselijk omdat de gemiddelde Nederlander bijna tweemaal zoveel alcohol drinkt als de Gezondheidsraad als maximum stelt. Er is echter meer.

De alcoholproblematiek overstijgt het bereik van de volksgezondheid. De problemen liggen deels op heel andere terreinen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als dronken rijden, nachtelijke lawaaioverlast, wildplassen, vandalisme, geweldpleging en dergelijke. Allemaal zaken die de leefbaarheid van de samenleving aantasten. Willen wij naar een land waar het prettig wonen, werken en recreëren is, dan dient de invloed van alcohol in onze samenleving terug gedrongen te worden.

Stichting ANGOB heeft, gezien het voorgaande, een open brief gericht aan alle Tweede-kamerfracties. Daarin verzoekt zij de fracties met klem om de alcoholproblematiek terug te plaatsen bij de met prioriteit aan te pakken preventie onderwerpen.