Stichting ANGOB

AANPAK ALCOHOL BLEEF IN 2019 BIJ EEN FLUWELEN HANDSCHOEN

Voor de preventie van alcoholproblemen was 2019 een teleurstellend jaar. Aldus ANGOB-voorzitter dr.ir. Dingeman Korf in zijn nieuwjaarsoverdenking. Nieuwe inzichten en aanbevelingen van de laatste jaren werden niet of slechts halfslachtig in beleid vertaald.

In de voorgaande jaren hadden de Wereldgezondheids Organisatie (WHO), de internationale kankerbestrijding, en de Nederlandse Gezondheidsraad geconstateerd dat het netto effect van alcoholconsumptie op de gezondheid negatief was. De WHO had tevens gewaarschuwd tegen de invloed van belanghebbende industrie en handel op het beleid via de zogeheten zelfregulering. Desondanks bleef Nederland de zelfregulering handhaven. Met als gevolg onder andere een ontoereikende leeftijdscontrole.

Onderzoek door de WHO naar de effectiviteit van verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van alcoholproblemen in de samenleving, heeft drie terreinen aangewezen waar maatregelen maximaal effect sorteren. Dat zijn : verhoging van de prijs, vermindering van het aantal plaatsen waar alcohol verstrekt wordt en reguleren van de alcoholreclame. Op elk van die terreinen zijn verschillende uitvoeringsvormen mogelijk.

Zo had bijvoorbeeld ingrijpen in de prijs al jaren geleden kunnen plaatsvinden, toen de Tweede Kamer gevraagd had om een verbod op “happy hours”. In het jongste regeringsvoorstel wordt nu voor kortingsacties nu een maximale korting van 25 procent voorgesteld (tot nu toe 49,9 procent). Een afzwakking in plaats van een aanscherping.

De staatssecretaris schrijft over de alcoholproblematiek “de noodzaak om extra in te zetten op preventie, met name op voorlichting, bevordering van bewustwording en vroegsignalering”. Allemaal “zacht” beleid dat al sinds 1988 gevoerd wordt zonder veel resultaat. Onder druk van de industrie is het alcoholbeleid afgezwakt tot minder effectieve maatregelen, en tot nader onderzoek. De volksgezondheid is zoals zo vaak het geval is, slachtoffer van de commercie.

Nadere inlichtingen: D.Korf, voorzitter@angob.nl , tel. 0345-473239.