Stichting ANGOB

STIVA bekijkt wereld door roze bril

Recente berichten afkomstig van de STIVA bagatelliseren de alcoholproblematiek. Door de gebruikers zelf naar hun mening te vragen, blijven de problemen buiten beeld en ontstaat een veel te rooskleurig beeld. Aldus de geheelonthoudersvereniging ANGOB in haar commentaar.

Zo zou slechts 0,8 procent van de respondenten de hoeveelheid alcohol die zij wekelijks consumeren als een probleem zien. Uit diverse onderzoeken van de laatste jaren is gebleken dat in werkelijkheid tussen de 8 en de 11 procent van de gebruikers aantoonbaar te veel drinkt. Zij ondervinden reeds schade door hun alcoholgebruik, hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk, hetzij sociaal.

Verder stelt de STIVA dat een meerderheid van de respondenten zegt slechts 3 à 5 glazen per week te drinken. En 26% zou minder dan 1 glas per week drinken. Als wij dat relateren aan het gegeven dat de Nederlanders van 16 jaar en ouder gemiddeld 2 glazen per dag drinken, dan moet de resterende 24% van de Nederlanders vrijwel permanent stomdronken zijn.

Er is dus een groot verschil tussen hetgeen mensen doen, en hetgeen zij zeggen te doen. De STIVA probeert de alcoholproblematiek te bagatelliseren door te doen alsof de respondenten waarheidsgetrouw antwoorden.

Tenslotte probeert de STIVA de norm voor veilig drinken op te rekken door te "vergeten" te vermelden dat die twee glazen per dag voor vrouwen en drie glazen voor mannen, gelden voor 5 dagen per week. De aanbeveling van de Wereld Gezondheids Organisatie vermeldt uitdrukkelijk dat iedere week twee aaneengesloten dagen geheel alcoholvrij leven, pas leiden tot veilig alcoholgebruik.