Stichting ANGOB

VOORLICHTING ONVOLDOENDE WAPEN TEGEN ZUIPKETEN
(03-04-2008)

Minister Klink moet de verantwoordelijkheid voor het extreme alcoholgebruik door jongeren, niet afschuiven naar de gemeenten door hen op te dragen de "zuipketen" te sluiten. Ook de landelijke overheid zal maatregelen moeten nemen. De alternatieve aanpak die verslavingsdeskundige K.Bakker aandraagt van meer voorlichting en alternatieve bezigheden voor de betreffende jongeren, kan echter het probleem ook niet ingrijpend verkleinen. Aldus Stichting ANGOB.

Alcoholgebruik is een zaak van vraag en aanbod. Alleen de vraag naar alcohol aanpakken, kan daarom nooit een ingrijpende afname van het gebruik bewerkstelligen. Ook het aanbod dient aangepakt te worden. Daarbij moet ook de landelijke overheid maatregelen nemen.

Tijdens de opeenvolgende kabinetten Balkenende is bij de aanpak van de alcoholproblematiek tot nu toe de alcoholbranche systematisch uit de wind gehouden. De omvang van de problemen is door die aanpak alleen maar groter geworden.

Verslavingsdeskundige Bakker heeft gelijk wanneer hij stelt "als jongeren willen drinken, doen ze dat toch wel". Zijn oplossing van voorlichting plus alternatieve bezigheden aanbieden, zet echter geen zoden aan de dijk. Dat heeft 21 jaar voorlichting onder het motto "drank maakt meer kapot dan je lief is" wel bewezen.

De opmerking van Bakker : "Het ligt aan iemands persoonlijkheid als je extreem alcohol misbruikt", miskent verder de invloed van de groepscultuur onder jongeren. En bij de vorming van die groepscultuur speelt de alcoholreclame een belangrijke rol.

In de alcoholnota van staatssecretaris Dees (1986) werd reeds gesteld dat de alcoholproblematiek over een breed front aangepakt moest worden, wilde resultaat geboekt kunnen worden. Dus niet uitsluitend zachte maatregelen als voorlichting, maar bijv. ook het resultaat van die voorlichting beschermen door de reclame aan banden te leggen.

Daarnaast is accijnsverhoging een effectief middel tegen alcoholexcessen, omdat die maatregel de zwaarste drinkers het hardste treft. Een verbod op prijsstunten met
alcoholhoudende dranken, kan ook een positieve bijdrage leveren aan een matigingsbeleid, evenals stricter handhaven van de leeftijdsgrens en beperken van de openingsuren van de horeca.