Stichting ANGOB

ALCOHOL ONDEUGDELIJK VOOR DE PREVENTIE VAN
OUDERDOMSDIABETES

De afgelopen weken was er veel publiciteit voor de hypothese dat de kans op het krijgen van ouderdomsdiabetes, door matig gebruik van alcohol met 30% zou afnemen. Deze hypothese mist echter een solide wetenschappelijke onderbouwing. Het onderzoek waar hij op gebaseerd is, ging over het hormoon adiponectine. Daarmee lijkt uitstel van het optreden van de "welvaartsziekte" ouderdomssuiker te bereiken, maar geen afstel. Het is dus een soort symptoombestrijding. Aldus de geheelonthoudersbond ANGOB in een vandaag uitgegeven verklaring.

Toelichting : Het betreffende onderzoek heeft aangetoond dat een consumptie van 1-3 glazen alcohol per dag, de concentratie van adiponectine in het bloed verhoogt. Adiponectine is een hormoon dat het vet- en glucosemetabolisme in het lichaam beïnvloedt. Zo vergroot het de gevoeligheid van weefsels voor insuline. De maximale hoeveelheid insuline die de alvleesklier kan produceren, blijft dan langer toereikend bij het voortschrijden van ouderdomsdiabetes. Het pakt echter de oorzaak ervan niet aan. Symptoombestrijding dus.

Adiponectine is één van de hormonen die zorgen voor het optimaal houden van het vet- en glucosegehalte van het bloed. Het behoort tot de verdediging van het lichaam tegen schadelijke situaties. Alcohol verhoogt het vetgehalte van het bloed. Het lichaam ziet daarin een bedreigende situatie en gaat extra adiponectine produceren. Je moet schade echter niet bestrijden door een schadelijke situatie te scheppen. Vooralsnog is toediening van adiponectine per injectie de enige veilige weg om het gehalte in het bloed te verhogen. Takahashi en Patel hebben in 2004 laten zien dat bij proefdieren deze methode werkt tegen obesitas.

De genoemde bovengrens voor "matig" alcoholgebruik van 3 glazen per dag, ligt boven de grens van twee glazen die algemeen (WHO , Gezondheidsraad) onschadelijk wordt geacht. Dit roept de vraag op of die grens opgerekt is door de sponsor van genoemd onderzoek, te weten de alcoholbranche ?