Stichting ANGOB

OVERHEID NIET DAADKRACHTIG BIJ AANPAK ALCOHOLPROBLEMATIEK  (11-01-2009)

Het samenhangende, maatschappijbrede alcoholmatigingsbeleid dat ons in 1986 werd toegezegd, is er nog steeds niet. Effectieve maatregelen worden telkens weer getorpedeerd door lobbyen van commercieel belanghebbenden. Het beleid lijkt daardoor op gatenkaas. Aldus voorzitter Dingeman Korf op de nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting ANGOB op 11 januari te Beekbergen.

De nota van 1986 meldde dat de regering van mening was dat de alcoholproblematiek een maatschappelijk verschijnsel was dat op een breed maatschappelijk niveau om maatregelen vroeg. Vrijwel onmiddellijk startte VWS met de voorlichtingscampagnes "drank maakt meer kapot dan je lief is".

Voorlichting die niet ondersteund wordt door structurele maatregelen heeft echter nauwelijks effect. Dat is de afgelopen twintig jaar gebleken. Nederland drinkt nog vrijwel net even veel alcohol als twintig jaar geleden.

Regelmatig worden zinvolle voorstellen voor een alcoholbeleid naar voren gebracht. Maar voorstellen die echt zoden aan de dijk zouden zetten, worden getorpedeerd door de lobby van de alcoholbranche bij de regering of bij bepaalde kamerfracties.

Ouders de schuld geven van het drinken van hun kinderen, dat wil de branche wel. Buiten beeld wordt gehouden dat er sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid. De producenten, de horeca, de supermarkten en de overheid zijn echter mede verantwoordelijk.

De lobby heeft verhinderd dat de breezers de supermarkt uit gingen en alleen bij de slijter verkrijgbaar zouden zijn. Verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar (medisch gezien zou het zelfs 22 jaar moeten zijn) zou omzet kosten, en is dus onbespreekbaar. Verhoging van de accijns idem dito. Een wettelijk verbod op happy hours is van de baan. Het motto is : richt nog maar een paar poliklinieken voor coma-zuipers op, als de alcoholbranche maar geen omzet behoeft in te leveren.

Een effectief alcoholbeleid vraagt bestuurders met ruggegraat die zich niet door de alcohollobby laten sturen.