Stichting ANGOB

 

Persberichten ANGOB

Regeerakkoord veegt alcoholbeleid onder het tapijt (24–10–2017)
Volgens het regeerakkoord hebben nog slechts twee uit het gedrag van mensen voortkomende problematieken prioriteit in het preventiebeleid : roken en overgewicht. In eerdere beleidsstukken was sprake van een drietal : tabak, alcohol en overgewicht. Stichting ANGOB heeft zich tot de Tweede-kamerfracties gericht met het verzoek om de alcoholproblematiek weer terug te plaatsen bij de met prioriteit aan te pakken preventie onderwerpen.
» lees verder »

Resultaten alcoholbeleid nog magertjes (12–01–2017)
Vier jaar alcoholbeleid heeft slechts een mager resultaat opgeleverd. De staatssecretaris van VWS is gematigd tevreden. Volgens Stg. ANGOB is daar weinig reden toe. De maatschappelijke kosten zijn niet verminderd en het aantal ziekenhuisopnamen is zelfs toegenomen. Het overheidsbeleid heeft hardnekkig vermeden om de drie meest effectieve maatregelen in te voeren. De lobby van de alcoholindustrie heeft die weten tegen te houden.
» lees verder »

Beleid heeft kosten alcohol niet verminderd (03–12–2016)
Alcohol levert onze samenleving jaarlijks een netto schadepost op tussen de 2,3 en 2,9 miljard euro. De afgelopen 5 jaar is de schade exact constant gebleven. Een duidelijk bewijs dat het beleid volledig gefaald heeft. De beleidsmakers zijn onvoldoende doordrongen van het besef dat 4 alcoholvergiftigingen per dag voldoende reden zijn voor snel en effectief ingrijpen.
» lees verder »

Heineken frustreert ontwikkelingshulp (25-09-2016)
Onderzoeksjournalist Olivier van Beemen komt tot conclusies die lijnrecht tegengesteld zijn aan de mening van premier Rutte, minister Ploumen en koningin Maxima over het gedrag van Heineken in Afrika. Van Beemen licht zijn standpunt toe op de Dag van de Alcoholvrije Leefstijl op alcoholvrije camping ‘t Spoek te Beekbergen op 1 oktober.
» lees verder »

Alcohol vergroot de kans op huidkanker (01-07-2016)
Vrijwel iedereen weet tegenwoordig dat zonnebrand de kans op huidkanker vergroot. Echter slechts weinigen weten dat alcohol de kans op huidkanker vergroot. Alcohol maakt de huid kwetsbaarder voor zonnebrand, en vergroot het risico dat zonnebrand tot huidkanker leidt.
» lees verder »

RCC waait met alle winden mee (10-05-2016)
De Reclame Code Commissie (RCC) heeft voor een bepaald biermerk de naam “kraanwater” toegestaan. Daarmee heeft de RCC gehandeld in flagrante strijd met de voorschriften voor de reclame voor alcoholhoudende dranken. In die voorschriften staat namelijk letterlijk te lezen:
“Reclame voor alcoholhoudende drank, met inbegrip van de merknaam, de soortnaam en de verpakking, mag niet de indruk wekken dat er sprake is van frisdrank, limonade of andere niet-alcoholhoudende drank”.
De RCC loopt dus blijkbaar aan de leiband van de alcoholbranche.
» lees verder »

Alcoholbeleid zonder daadkracht (16-01-2016)
Het Nederlandse alcoholbeleid vertoont al jaren een verontrustend gebrek aan daadkracht. Het hangt aan elkaar van halve maatregelen en toegeven aan commerciële belangen. De belangen van de volksgezondheid worden daardoor onvoldoende behartigd.
» lees verder »

Overheid laat alcoholbranche teveel ruimte (19-09-2015)
Bijzonder cynisch en moreel verwerpelijk noemde Dingeman Korf de campagne van Nederlandse Brouwers om meer vrouwen aan het bier te krijgen. De brouwers moeten weten dat alcohol de kans op borstkanker vergroot. Ook bij het overheidsbeleid signaleerde hij vele zaken die niet deugen.
» lees verder »

Overheid moet waterdichte leeftijdscontrole nu afdwingen (20-04-2015)
Uit recent onderzoek van Universiteit Twente is gebleken dat minderjarigen in 88 procent van de gevallen nog gemakkelijk aan drank kunnen komen. Dat bewijst dat de zelfregulering van de supermarkten (uit 1988 !) niet gewerkt heeft. Daarom is het hoog tijd dat de overheid ingrijpt en bewezen efficiënte controlesystemen verplicht stelt. Het belang van de volksgezondheid moet prevaleren boven het belang van enkele supermarktketens.
» lees verder »

Albert Heijn saboteert naleving leeftijdsgrens alcohol (24-11-2014)
Albert Heijn heeft van de rechter toestemming gekregen om het efficiënte leeftijdscontrolesysteem Ageviewers te verbieden. Franchisenemers worden daardoor gedwongen om gebruik te maken van minder doeltreffende systemen. Toename van alcoholgebruik beneden de leeftijdsgrens is het gevolg.
» lees verder »

Alcoholreclame: niet uitzendtijd maar inhoud aanpakken (22-10-2014)
Om kinderen en jongeren beter te beschermen, is voorgesteld de alcoholreclame via de televisie verder in tijd te beperken. Stichting ANGOB is van mening dat het effectiever is om de televisiereclame voor drank inhoudelijk aan te pakken. Dan worden kwetsbaren en beschadigden óók beschermd, en is omzeilen van het verbod via “uitzending gemist” ook niet meer mogelijk.
» lees verder »

Alcoholbeleid nu verder uitbouwen (19-09-2014)
De leeftijdsgrens voor alcohol is nu wel met twee jaar verhoogd, maar het maatschappijbrede alcoholbeleid dat ons in 1986 ( ! )in het vooruitzicht werd gesteld, is nog steeds niet voltooid. De vertragingsacties door commercieel belanghebbenden, hebben hiertoe geleid. De activiteiten voor verdere uitbouw van de wet zullen dus door moeten gaan.
» lees verder »

Alcoholvrij slankt beter af (14-05-2014)
Het zomerseizoen is in aantocht. Dus verschijnen er allerlei afslankadviezen. Simpelweg vervangen van alcoholhoudende dranken door de overeenkomstige alcoholvrije, kan daar al een forse bijdrage aan leveren.
» lees verder »

Decemberdilemma: bezinning of beneveling (12-12-2013)
De feestdagen van december vormen een periode van verhoogd alcoholgebruik. Zij zijn ook een periode van bezinning. Dat vraagt om helderheid van geest. Alcohol gaat die helderheid tegen.
» lees verder »

Drie veelgehoorde argumenten tegen verhoging van de accijns op alcohol (11-11-2013)
Drie veelgehoorde argumenten tegen verhoging van de accijns op alcohol hebben geen of zeer beperkte geldigheid. Verder is Stichting ANGOB van mening dat de nu voorgestelde accijnsverhoging te beperkt van omvang is om een wezenlijke verbetering van de volksgezondheid te bewerkstelligen.
» lees verder »

Verhoging leeftijdsgrens slechts kleine bijdrage aan alcoholbeleid (20-09-2013)
De verhoging van de leeftijdsgrens voor zwak-alcoholhoudende drank naar 18 jaar, is slechts een kleine stap op de weg naar een breed en effectief alcoholmatigingsbeleid. Ook boven de nieuwe leeftijdsgrens richt alcohol onaanvaardbare schade aan. Er is nog geen enkele reden om tevreden achterover te gaan leunen.
» lees verder »

Minimumprijs voor alcohol kan comazuipen verminderen (28-05-2013)
Vastleggen van een minimumprijs per eenheid alcohol, kan een efficiënt middel zijn om comazuipen tegen te gaan. Het Schotse deelparlement heeft al een wetsvoorstel aangenomen ter invoering van een "minimum unit price". Stichting ANGOB heeft de Nederlandse Tweede-kamerfracties in overweging gegeven dat voorbeeld te volgen.
» lees verder »

Leeftijdsgrens omhoog, nu naleving verbeteren (12-03-2013)
Open brief aan Tweede Kamerfracties van de politieke partijen.
De Tweede Kamer heeft zich vorige week in meerderheid uitgesproken voor verhoging van de leeftijdsgrens voor zwak-alcoholhoudende dranken van 16 naar 18 jaar. Daarmee komt die grens op dezelfde leeftijd als de grens voor sterke drank. Echter, zonder verbetering van de naleving, blijft de verhoging van de leeftijdsgrens een slag in de lucht.
» lees verder »

Nieuwjaarsrede (12-01-2013)
De aanpak van de alcoholproblemen in de samenleving, gaf in 2012 zowel plussen als minnen te zien. Positief was in 2012 het feit dat de verhoging van de leeftijdsgrens dichterbij is gekomen. Negatief het feit dat vooraanstaande politici zich lieten gebruiken voor jeneverreclame. De vooruitzichten voor het nieuwe jaar zijn beter dan in januari 2012.
» lees verder »

Stemadvies (02-09-2012)
Hoewel de overheid al vijfentwintig jaar een matigingsbeleid voert met betrekking tot de alcoholconsumptie, zijn de problemen met alcohol nog vrijwel evengroot als destijds. We moeten dus constateren dat het beleid gefaald heeft. Regering en parlement hebben zich door de alcoholbranche telkens laten afhouden van werkelijk effectieve maatregelen. Stem bij de komende verkiezingen dus op een partij die weerstand kan en wil bieden aan de alcohollobby.
» lees verder »

Supermarkten prefereren lekke leeftijdscontrole (03-02-2012)
Afgelopen maandag (30 januari) is een nieuw systeem (swiper) gelanceerd om de naleving van de leeftijdsgrenzen voor het kopen van alcohol te verbeteren. Stichting ANGOB vindt het nieuwe systeem een verslechtering ten opzichte van bestaande systemen als bijvoorbeeld Ageviewers.
» lees verder »

Donkere wolken boven preventie tabak en alcohol (14-01-2012)
Zelden zijn de vooruitzichten voor matiging van de consumptie van tabak en alcohol zo somber geweest als aan het begin van 2012. De overheid schrapt radicaal de voorlichtingsbudgetten.
» lees verder »

Geen aanleiding tot feestvreugde bij 114-jarig bestaan (26-12-2011)
Op 28 december was het 114 jaar geleden dat in Den Haag de ANGOB werd opgericht. De Stichting zag daarin geen reden om de verjaardag feestelijk te vieren. De alcoholproblemen in ons land zijn weer net zo omvangrijk als ten tijde van de oprichting. En de overheid is laks bij de aanpak ervan.
» lees verder »

Ministerie van Volksgezondheid belemmert vorming kenniseconomie (25-11-2011)
Het kabinet zegt te streven naar een kenniseconomie. Het excessieve alcoholgebruik van jongeren vormt daar echter een ernstige belemmering voor. Wil de kenniseconomie een succes worden, dan dient Volksgezondheid zijn alcoholbeleid drastisch te herzien.
» lees verder »

Kabinet laat alcoholpoblemen voortwoekeren (10-09-2011)
De huidige regering zal er niet in slagen de alcoholproblematiek in de samenleving te verkleinen. Zij kiest namelijk voor beter handhaven van bestaande wetten en regels. Die zijn echter aantoonbaar onvoldoende. Verdere uitbreiding is noodzakelijk. Dat zal de alcoholbranche omzet kosten.
» lees verder »

Comazuipen moet aangepakt (04-06-2011)
In 2010 waren er 37 procent meer ziekenhuisopnamen van jongeren wegens alcoholvergiftiging dan in 2009. Het alcoholbeleid is niet effectief. Stichting ANGOB vindt dat het commercieel belang van één branche nu moet wijken voor het bredere belang van de volksgezondheid.
» lees verder »

Een daadkrachtige nieuwe regering? (12-01-2011)
De nieuwe regering wil daadkracht tonen. Die zal zij bij het aanpakken van de alcoholproblematiek zeker nodig hebben. Vier kabinettten lang is het alcoholbeleid minimaal geweest.
» lees verder »

Verhoging alcoholaccijns dient twee doelen (02-12-2010)
Aan de bestrijding van de economische crisis kan verhoging van de alcohol-accijns een substantiële bijdrage leveren. Tot nu toe is de alcohol in bier en wijn veel lichter belast dan die in sterke drank. Verkleinen van dat verschil levert tevens een bijdrage aan het tegengaan van het excessieve alcohol-gebruik door jongeren. Aldus Stg. ANGOB in een open brief aan de Tweede Kamer. Een vergelijkbare open brief zond Stg. ANGOB aan de Kamer in zijn samenstelling van vóór de laatste verkiezingen.
» lees verder »

Prijs alcohol aan correctie toe (11-09-2010)
Het alcoholbeleid van de vier kabinetten Balkenende moet als mislukt worden beschouwd. Het hoofdelijk gebruik is constant gebleven, en op deelgebieden (jongeren, 55-plussers) zijn de problemen zelfs groter geworden. Het is daarom tijd voor een stevig beleid dat de alcoholbranche dwingt om omzet in te leveren. Bijvoorbeeld een substantiële accijnsverhoging.
» lees verder »

Verhoog accijns op alcohol, verminder bezuinigingen (07-05-2010)
De economische crisis heeft geleid tot veel bezuinigingsvoorstellen. Stichting ANGOB heeft daartussen tot nu toe gemist een voorstel voor een substantiële verhoging van de alcoholaccijns. Zo'n verhoging leidt hoe dan ook tot economisch voordeel voor de samenleving, of er nu minder gedronken gaat worden of niet.
» lees verder »

Alcoholbeleid was in 2008 gatenkaas (10-01-2010)
Het kabinet ziet in het strafbaar stellen van de uitwassen het middel bij uitstek om de alcoholproblematiek te verminderen. Dat is echter symptoombestrijding en neemt de oorzaken niet weg. Die oorzaken moeten over een breed front worden aangepakt.
» lees verder »

Einde 2009: bezinning of bedwelming? (08-12-2009)
De tweede helft van december is onder meer een periode van bezinning. Maar ook het alcoholgehalte van de reclame is in deze tijd opvallend hoog. De vele crises die de wereld teisteren, geven anno 2009 meer reden dan ooit voor diepgaande bezinning. Echter, hoe meer alcohol hoe lager de kwaliteit van de bezinning.
» lees verder »

Aanpak alcoholproblemen moet maatschappijbreed (12-09-2009)
De aanpak van de alcoholproblematiek door de huidige regering, wordt vooral gemarkeerd door niet opgevolgde suggesties en niet nagekomen toezeggingen. Dit versmalt het beleid, terwijl het verbreed moet.
» lees verder »

Geheelonthouders leven langer (01-05-2009)
De alcoholbranche probeert telkens weer om positieve effecten op de gezondheid toe te schrijven aan alcohol. Alternatieve verklaringen voor het effect worden verzwegen. Door vervolgens alle niet-drinkers van alcohol op één hoop te gooien en "geheelonthouders" te noemen, probeert men geheelonthouders ongefundeerd af te schilderen als mensen die onverstandig met hun gezondheid omgaan.
» lees verder »

Supermarkten moeten niet zielig doen (09-02-2009)
Supermarkten die alcohol verkopen aan minderjarigen, moeten na een derde overtreding hun alcoholafdeling enige tijd sluiten. Aldus een voorstel van het kabinet. De supermarkten hebben daar slechts onbegrip voor. Zij pretenderen actief met leeftijdscontroles bezig te zijn, en binnenkort een nieuwe campagne te starten.
» lees verder »

Overheid niet daadkrachtig bij aanpak alcoholproblematiek
(11-01-2009)

Regering en parlement hebben zich door de alcohollobby laten inpakken, en vrijwel alle efffectieve maatregelen uit het alcoholmatigingsbeleid geschrapt. In plaats van het samenhangende, maatschappijbrede alcoholbeleid dat ons in 1986 is toegezegd, resteert nog slechts een onsamenhangend brok symptoombestrijding. Het beleid is verworden tot gatenkaas. Aldus voorzitter Dingeman Korf op de nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting ANGOB.
» lees verder »

Stichting ANGOB en Stichting Angob-Vakantieoord samengevoegd
(28-11-2008)

Met ingang van 28 november 2008 vormen de vroegere Stichting ANGOB en de vroegere Stichting Angob-Vakantieoord één geheel onder de naam Stichting ANGOB. Daarmee zijn de voorlichting over de risico's van alcoholgebruik en over de voordelen van een alcoholvrije leefstijl, weer samengevoegd met het bieden van gelegenheid om in een alcoholvrije omgeving een weekend of een vakantie door te brengen.
 » lees verder »

Toename slokdarmkanker was te voorzien (01-07-2008)
Het aantal patiënten met slokdarmkanker is in ons land sinds 1989 meer dan verdubbeld. Zeer triest, want jaren geleden was al gewaarschuwd voor een sterke toename. Overheid en parlement hebben zich echter Oostindisch doof gehouden en geen maatregelen getroffen
 » lees verder »

Gunstig effect van alcohol meestal placebo-effect (20-05-2008)
Producenten en importeurs van sterke drank, proberen aan te haken bij de positieve publiciteit over rode wijn van de laatste jaren. Hun argumentatie mist elke wetenschappelijke basis. En rode druivensap is beter dan wijn omdat het minder bijwerkingen veroorzaakt.
 » lees verder »

Voorlichting onvoldoende wapen tegen zuipketen (03-04-2008)
Minister Klink mag de verantwoordelijkheid voor het extreme alcoholgebruik door jongeren, niet afschuiven naar de gemeenten door hen op te dragen de "zuipketen" te sluiten. Ook de landelijke overheid zal harde maatregelen moeten nemen. Alleen maar voorlichten heeft nauwelijks enig effect.
 » lees verder »

Alcohol groter probleem dan cannabis (06-03-2008)
Bij de discussies over het drugsbeleid, vergeten veel politici ten onrechte dat alcohol ook een drug is. Alcohol en cannabis zijn op veel punten geheel vergelijkbaar. Beide zijn roesverwekkend, beide vormen een risico voor de gezondheid en voor de verkeersveiligheid, en bij beide is de kans dat het gebruik problematisch wordt ongeveer 10 procent.
 » lees verder »

Europeers hof sanctioneert lek in regelgeving (08-06-2007)
Recentelijk heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat Zweden zijn inwoners niet mag verbieden om zich alcoholhoudende dranken vanuit het buitenland te laten toezenden. Die uitspraak is strijdig met een eerdere uitspraak van het EU Hof.
 » lees verder »

STIVA bekijkt wereld door een roze bril (27-04-2007)
Recente berichten afkomstig van de STIVA bagatelliseren de alcoholproblematiek. Door de gebruikers zelf naar hun mening te vragen, blijven de problemen buiten beeld en ontstaat een veel te rooskleurig beeld.
 » lees verder »

Alcohol ondeugdelijk voor preventie ouderdomsdiabetes (07-02-2007)
De afgelopen weken was er veel publiciteit voor de hypothese dat de kans op het krijgen van ouderdomsdiabetes, door matig gebruik van alcohol met 30% zou afnemen. Deze hypothese mist echter een solide wetenschappelijke onderbouwing.
 » lees verder »

Voor alcoholmatiging was 2006 een verloren jaar (07-01-2007)
Vermindering van de alcoholproblematiek in de samenleving is ook in 2006 niet bereikt. De nu al jaren lopende campagnes hebben dit niet kunnen bewerkstelligen. Een effectievere, meer structurele aanpak, werd in 2006 enkele malen door de Tweede Kamer afgewezen na tussenkomst van de alcoholbranche.
 » lees verder »