Stichting ANGOB

 

GO kop

ISSN 0166 – 2880

De GO wordt uitgegeven door de Stichting ANGOB. Het blad beoogt kritische kanttekeningen te zetten en fabels te ontmaskeren met betrekking tot alcoholgebruik en alcoholproblemen, en m.b.t. verslaving in het algemeen. Het brengt daartoe artikelen over medische, sociale, culturele en beleidsmatige aspecten van de alcoholproblematiek en van de cannabisproblematiek.

Het blad  verscheen voor het eerst in augustus 1901, als uitgave van de toen vierjarige vereniging ANGOB, onder de naam "de Geheel-Onthouder". Volgens de officiële spelling van destijds geschreven met een streepje in het midden. Een latere wijziging van de officiële spelling van de Nederlandse taal deed dat streepje verdwijnen. Maar de afkorting GO bleef in gebruik, zowel intern als in de contacten met de drukkerij. Nu de vereniging ANGOB is omgezet in de Stichting ANGOB hebben wij de afkorting GO meer op de voorgrond geplaatst.

Het blad wordt toegezonden aan alle begunstigers van de Stichting ANGOB, en aan instellingen (bijv. bibliotheken) die zich er op geabonneerd hebben. 

Verantwoordelijk eindredacteur :
dr. ir. D. Korf,
Dresselhuijsweg 20,
4105 DB  Culemborg
telefoon/fax : 0345 – 47 32 39
e-mail : redactie@angob.nl

Administratie :
W. Matla
Ludinge 13-46
9471 JD Zuidlaren
postgiro 849 058
e-mail : w.matla@zonnet.nl


U bent al begunstiger van de Stichting ANGOB vanaf een minimumbijdrage van € 10,- per jaar.
Daarvoor ontvangt u zesmaal per jaar het blad "De GO", met feiten en commentaren over alcohol en drugs.